Poliklinik Elektrik Sistemi

Yazan vegatechenergy Kategori Genel

Poliklinik elektrik sistemi, günümüz modern hayatının merkezinde kalan polikliniklerin elektriğe ulaşmasına yardımcı olan sistemin genel adıdır.

Elektrik, hayatın bütün noktalarında olduğu gibi elektrikli cihazların bulunduğu poliklinikler için de oldukça önemlidir. Elektrik olmadığı zaman, polikliniklerin işleyişe devam etmesi mümkün değildir. Elektrik sistemi arızası meydana geldiğinde de polikliniklerde büyük bir aksayış ortaya çıkmaktadır.

Poliklinik Nedir?

Fransızca kökenli bir kelimedir ve tıpta kullanılan bir terimdir. Birçok kliniğin birleşerek oluşturduğu büyük kliniğe poliklinik adı verilmektedir. Polikliniklerde hastalıkların ön tanıları koyulmakta ve ayakta yapılabilecek olan tedaviler yapılmaktadır. Ameliyatsız tedaviler polikliniklerde gerçekleşir.

Her polikliniğin içerisinde kendine ve alanına uygun cihazlar bulunmaktadır. Poliklinik elektrik sistemi sayesinde bu cihazlar kullanılabilmektedir.

Elektrik Sistemi Kurulumu

Elektrik sistemi nasıl kurulur sorusu, elektrik ile ilgilenen kişilerin aklında bulunmaktadır. Söz edilen elektrik sistemi kurulumu, konut, ticari amaçla kullanılan bir binaya tamamen yeni elektrik kabloları döşenmesi işlemidir. Bu döşenme işlemi bittikten sonra elektrik sistemi kurulumu meydana gelmiş olmaktadır.

Bina türlerine göre farklı elektrik sistemi uygulaması yapılmaktadır. Örneğin; kişilerin hayat sürdürdüğü evler söz konusuysa, konut için kullanılan sistemler kurulmaktadır. Sistem kurulmadan önceyse kurulum kontrol edilmektedir. Evlerde elektrik prizleri televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi vb. elektrikli aletlere göre yerleştirilmektedir.

Bunun haricinde ticari iş yapılan binalarda fazla miktarda elektrik kullanılmaktadır. Örneğin polikliniklerde oldukça fazla miktarda elektrik kullanılmaktadır. Dolayısıyla  poliklinik elektrik sistemi ile ev elektrik sistemi asla aynı olmamaktadır. Ayrıca fazla elektrik akışı gerçekleştiği binalarda,  bu akışlara dayanabilecek güce sahip tellerle elektrik sistemi kurulmaktadır.

Yüksek amperli prizlerin yerleştirilmesi olayı da unutulmamalıdır. Yaşadığımız dönemde elektrik üretme işlemi çok fazladır. Elektrik enerjisi üretmek için çeşitli yöntemler söz konusudur. En meşhur üretim yöntemleri; termal, hidroelektrik, nükleer, güneş, rüzgâr enerjisidir.

Elektrik Sistemi Nasıl Çalışır?

Elektrikle ilgilenen insanların aklında elektrik sistemi nasıl çalışır sorusu bulunmaktadır. Üretilmiş olan güç, dağıtım sistemi sayesinde bütün kablolara eşit olarak dağıtılır. Enerji hizmet şirketleri ve devletin enerji hizmeti veren kurumları, elektrik gücünün halka getirilmesinden sorumludur. Polikliniklerdeki elektrik kurulumu için de bu kurumları görevlendirmek yanlış olmayacaktır.

Elektrik konusunda tüketici, büyük bir endüstri fabrikası olabilirken aynı zamanda sadece bir bireyin evi de olabilir. Tüketicinin gereksinimleri, kullandığı elektriğin gücüne veya elektrik kullanım miktarına göre değişiklik göstermektedir. Elektrik sistemi, her türlü elektrikli aleti çalıştırmak, aydınlatmak, ısıtmak gibi gereksinimleri karşılamak için kullanılmaktadır.

Elektrik tesisatı, sabit konumda olan tüm elektrik ekipmanlarını içerisinde barındırmaktadır. Kablolar, aksesuarlar, prizler ve anahtar elektrik tesisatının en temel ögeleri olarak geçmektedir.

Elektrik Devresi Nedir ve Elemanları Nelerdir?

Elektrik devresi; direnç, kondansatör, iletim kabloları, güç kaynağı gibi farklı devre üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu devredir. Devre elemanları ise bir elektrik devresinin meydana gelmesini sağlayan parçaların özel adlarıdır. Pil, kablo, ampul ve anahtar, elektrik devresi adına temek ögelerdir. Söz edilen devre elektrik sisteminin genel adı olarak bilinmektedir.

Elektronik devre elemanları kendi aralarında ikiye ayrışmaktadır. Bu iki ayrım; pasif devre elemanları ve aktif devre elemanları şeklindedir.

Pasif konumda olan devre elemanları; dirençler, kondansatörler, bobinler şeklinde açıklanır. Aktif konumda olan devre elemanları; transistörler ve entegre devreler biçiminde sıralanmaktadır.

Kısa bir şekilde devre elemanlarının görevleri sayılacak olursa; pil, en önemli olan devre elemanıdır. Bir elektrik devresinde enerjiyi pil sağlamaktadır. İkinci önemli eleman ise pilin yatağıdır. Pilin yerleştirildiği kısımdır ve artı – eksi kutupları pil yatağının üstünde yer almaktadır.

Üçüncü ve asıl olarak dikkat çeken elemansa lambadır. Çünkü elektrik enerjisini, ışık enerjisi olarak yansıtan elemandır. Dördüncü eleman bağlantı kablolarının tamamı sayılmaktadır.  Devredeki elemanlar arasındaki bağlantıyı ve elektriğin diğer elemanlara iletilmesini sağlamakta olan tellere, bağlantı kablosu adı verilmektedir. Beşinci eleman devre anahtarıdır. Devreden geçen akımın başlamasını veya sonlandırılmasını sağlayan devre elemanına anahtar adı verilmiştir.

Elektrik sistemleri bu elemanlardan oluşan birliğin tamamının adıdır. Özellikle insanların sık bulunduğu binalarda elektrik sistemleri çok daha önemlidir. Örneğin; poliklinik elektrik sistemi, aksamaya uğramaması gereken bir sistemdir.

Elektrik Sisteminde Olan Teknik Özellikler

Elektrik sistemi, problem önleyici bakım ve onarım gibi tüm hizmetler, sadece daireler için değil, ticari binalar için de geçerlidir. Elektrik sistemi kurulumu için bazı örnekler söz konusudur. Özel kurulum söz konusu olduğu zaman; yedek jeneratörlerin, ve uzaktan inen elektrik sistemi tasarımlanması önemlidir. Güneş panelleri ve elektrik bileşenleri de özel kurulum başlığı içerisindedir.

Yüksek gerilim sistemlerine geçtiğimizde ise elektrik kablolarının, anahtarlarının montajından ve düzenlenmesinden bahsetmek gerekmektedir. Güneş enerji sistemlerinin kurulumu da yüksek gerilim sistemlerinin alt başlığıdır.

Enerji yönetim sistemleri üçüncü bir kurulum çeşidinin adıdır. Özetle, havalandırma ve aydınlatmanın otomatik kontrolü ile izlenmesi amacıyla kurulan sistemlerdir. Bu kurulum sisteminde, güç tüketimi konusunda tahminde bulunma ile enerji verimliliğini artırma teknikleri kullanılmaktadır. Ağ üzerinde bulunan elektrik beklentisini dengelemek için yük sistemlerinin de kurulumu gerekmektedir.

Bazı durumlarda acil biçimde onarım ve sorun giderme söz konusu olabilmektedir. Bu durumdaysa kritik olan, elektrik sistemlerinin güç kaynağı sorununu gidermektir. Mobil jeneratör yardımıyla günlük kesinti önlenmektedir. Poliklinik elektrik sistemi onarımı, duruma göre değişiklik göstermektedir.

Elektrik Sisteminin Kullanım Alanları Nelerdir?

Aydınlatma avizelerinden mutfak eşyalarına kadar, yeniden kablo döşeme ihtiyacı bulunan ve elektriğe ihtiyaç duyabilen tüm alanlarda, elektrik sisteminin varlığından söz etmek yanlış olmayacaktır.

Poliklinik elektrik sistemi, son kalite olmak zorundadır. Çünkü hem cihazların kullanımında hem de polikliniklerin güvenliği sağlanırken elektrik sistemlerinden yardım alınmaktadır. Dolayısıyla poliklinik elektrik sistemi son derece önemlidir.

 

 

 

Yorum Bırakın