Aydınlatma Armatür Bakımları

Aydınlatma Tesisat Bakımı

Aydınlatma tesisatın kirlenmesi ve yıpranması aydınlatma verimini en çok etkileyen iki unsurdur.

Armatürlerin lambaları, reflektörleri, kapak camları düzenli olarak temizlenmelidir. Temizleme periyodu kirlilik miktarına ve armatür tipine bağlıdır. Aydınlatma seviye ölçümü yapılmalı ve seviyede % 15 veya % 20 düşme olduğunda, aydınlatma armatür temizliği yapılmalıdır.

Temizlik, belli bir grup için, ampul değişimi ile birlikte hedeflenerek yapılırsa ekonomik olabilir. Çok kirli ortamlarda, ara temizlik yapılabilir. Armatörlerin temizliği, sıklıkla yapılmalıdır.

Yıkama yöntemi silmeye göre daha etkilidir. Temizlik için armatür imalatçısı talimatlarına

uyulmalıdır. Güçlü temizleyicilerden kaçınılmalıdır.

Ampul ömrü uzadıkça verimi düşer. Ampullerin tipine göre ömürleri değişir. Bu nedenle

değişim süresi de değişmektedir.

Ampul değişiminde, ya tek ampul değişimi, yada grup değişimi yöntem olarak kullanılır. Tek değişim ampulün ömrüyle ilgilidir. Grup değişimi, ampul verimi % 70-80 değerine düştüğünde veya aydınlatma seviyesi istenen değerin altına indiğinde yapılır. Armatür temizliği ile grup değişimi birlikte ekonomik olmaktadır. Bu esnada bağlantılar, armatür kapakları, askı takımları kontrol edilmelidir. Ampul ve balast değişiminde marka ve tip ihtiyaçları veya imalatçı önerileri dikkate alınmalıdır.

Lamba, ışık rengi, gücü, ve gerilimi yeni takılacak ampul ile aynı olmalıdır. Enerji tasarrufu

amacıyla yapılan değişimlerde aydınlatma şiddeti, ışık kalitesi gibi tasarım bilgileri

unutulmamalıdır.

Enerji tasarrufu armatür ve ampul tipinin değiştirilmesi ile sağlanabilir. Bu konuda armatür

üreticilerinin önerileri dinlenmelidir.

Ampul ve balast ömrü ve aydınlatma seviyesi verilen gerilim değerinde geçerlidir. Akkor

Flamanlı lambalarda gerilimin % 5 yükselmesi ışık şiddetini % 18 arttırmakla birlikte, ampul

ömrünü % 50 azaltır. Gerilimdeki % 5 düşme ise ışık şiddetini % 18 azaltırken, ampul ömrünü % 195 arttırır.

Flüoresan lambalarda balast akımları sınırlamaya, gerilimi düşürmeye yarar. Gerilimin

yükselmesi balast ve ampul ömrünü azaltır. Sık açma kapama lamba ömrünü azaltır.

Cıva buharlı bazı balastlarda, çıkış gerilimi için kademeli uçlar bırakılmıştır. Balast ve ampul

ömrü gerilim arttıkça düşer. Düşük gerilimde ise lamba sönmeleri meydana gelir.

Ayrıca aydınlatma tesisatlarının bakımı yapılırken bağlantı noktaları ve anahtarların temizliği yapılmalı özelliğini kaybeden ve deforme olmuş aygıtların bozulması beklenmeden yenisi ile değiştirilmelidir.

Lamba ve balastların Bakımı

Flüoresan lambaların sık yakılması lamba ömrünü azaltır ve balast arızalarına yol açar. Lamba yanıp sönmeye başlayınca değiştirilmelidir. Bu sorunu çözmez ise balast yenilenmelidir.

Flüoresans armatürlerde sigorta akımları balasta uygun seçilmelidir.

Metal Halide lambaların Bakımı

Bu lambalarda iki cam tüp iç içedir. İç tüp kuartz camdan mamuldür. Bu tüpte sıcaklığı 1100º C yi bulan ark meydana gelir. İç basınç oldukça yüksektir. Sıcaklık ve basınç nedeniyle yanlış kullanım sonucu çatlamalar meydana gelebilir. Devamlı yanan bölgelerde haftada bir kez ampul söndürülmez ise çatlama olayları artar.

Yeni nesil aydınlatma sistemleri için inceleyebilirsiniz
7/24 Bakım Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız

Diğer Servisler