ORTA GERİLİM TESİSLERİ

Orta gerilim şebekeleri 1000 volt (l kV) ile 35 000 volt (35 kV) gerilimler arasındaki şebekelerdir. Bu şebekeler yüksek ve çok yüksek gerilim şebekeleri ile alçak gerilim şebekelerinin birbirine bağlanması işleminde kullanılır.

Yüksek gerilim şebekelerinden gelen elektrik kurulacak iletim hat ile orta gerilim şebekelerine çekilmektedir. Yatırımın özelliklerine göre Bina Tipi Trafo Merkezleri, Beton Köşk Tipi Trafo Merkezleri, Direk Tipi Trafo Merkezleri veya Yeraltı Köşk Tipi Trafo Merkezleri kurularak enerji ihtiyaç olunan yerlerde kullanılacak şekilde aktarılmış olmaktadır

Orta gerilim tesisleri kurulması için gerekli olan alanın tespitinden izinlerinin alınmasına ve hafriyat çalışmalarının gerçekleşmesine kadar bir çok işlem vegatechenergy tarafından yapılmakta ve takip edilmektedir.

Vegatechneregy elektrik taahhüt işlerinde uzun soluklu deneyime sahip olduğundan, orta gerilim tesislerinde ihtiyaç olacak her türlü inşaat işini de hızlı bir şekilde karşılayabilmektedir.

7/24 mobil ekip oluşumuyla da enerjinin sürekli akması için bakım ve destek hizmeti de verebilmektedir.

VEGATECHENERGY ELEKTRİK SİSTEMLERİ KURULUMUNDA NELER YAPMAKTADIR

Vegatechenergy elektrik enerjisinin kullanılması gereken alanlara göre projelendirmesini gerçekleştirerek anahtar telim elektrik sisteminin tüm yapısını ortaya çıkartır, sahada kurulumunu tamamlar ve devreye alır. Bundan sonra 7/24 bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirir.

Kullanım alanlarına göre elektrik sistemleri

Örneğin bir fabrika yatırımında yüksek gerilim hatlarından gelen elektriğin öncelikli olarak üretime kazandırılabilmesi için trafo kurulumunu gerçekleştirir. Böylece yüksek gerilime sahip elektrik enerjisi içeriye işletmeye getirilmiş olur. Bundan sonra fabrikada kullanılacak tüm ekipmanlar ve bunların güç tüketimleri ile çalışma alanlarındaki diğer elektrik ihtiyaçları hesaba katılarak elektrik sistemi projelendirmesi detaylandırılır. Elektrik enerji kullanıma göre trafodan gelecek olan elektriğin panolar ile nasıl yönlendirileceği ortaya çıkartılmış olur.

Özellikle üst düzey bilgi ve deneyim gerektiren elektrik panosu kurulumları ile işletmenin kalbi çalıştırılmış olur. Elektrik panoları enerjinin kayıpsız bir şekilde buna ihtiyaç duyan cihazlara ulaşmasını sağlar, kontrol eder ve düzenler. Bu nedenle fabrika kurulumunda kullanılacak kablo sistemlerinin ne kadar kullanılacağının ve buradan enerji alacak tüm makine ve teçhizatlarına ne kadar güç çekeceğinin doğru hesaplanması gerekir.

VEGATECHENERGY ELEKTRİK SİSTEMLERİ KURULUMUNDA FARKLI NE SUNMAKTADIR

Elektrik enerjisinin kullanımı düzenleyecek panolar, panolardan elektriğin cihazlara ve makinelere ulaşmasına sağlayacak elektrik kabloları ve yönlendiriciler, güvenlik sistemleri, aydınlatmalar, makineler, bilgisayarlar, prizler, dolaplar ve benzeri elektriğe ihtiyaç duyan tüm yapılar elektrik sistemleri içerisindedir.

  • Vegatechenergy Elektrik sistemleri kurulumu projelendirirken işletmenin veya yaşam alanın gelecekte de oluşabilecek ihtiyaçlarını da hesaplayarak planlanmakta ve projenin tesliminden itibaren çalışmaları sürekli takip etmektedir.
  • Vegatechenergy proje mühendislik disiplini ile kurulumlarını gerçekleştirdiği elektrik sistemlerinin yapılarını senelerce kontrolü altında tutmaktadır.
  • Vegatechenergy elektrik sistemleri kurulumunda yüksek mühendislik deneyimi ile doğru çözüm ortakları ile çalışarak projelerin daha uzun süreçli çözüm üretmesini sağlamaktadır.
  • Vegatechenergy elektrik sistemlerinin daha etkili kontrolünüz altında olabilmesini sağlayacak teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek projelerinde kullanımınıza sunmaktadır.

Elektrik enerjisinin üretimden iletim sistemine (enterkonnekte sistem) aktarılır ve iletim sisteminden dağıtım şebekesine bağlantı noktasında yer alan merkeze de trafo merkezi (diğer adıyla şalt sahaları) denmektedir.

Elektriğin üretim noktasından tüketim noktasına kadar olan “seyahatinde” kayıpları azaltmak maksadıyla elektriğin iki ana parametresinden (diğeri akımdır) gerilim önce Yükseltici Trafo Merkezi ile yükseltilir, sonra İndirici Merkez ile (İTM) indirilir.

Üretim noktasındaki gerilim seviyeleri 0.4kV, 3.1kV, 6.3kV ve 10.5kV kademelerindeyken 154kV ve 380kV enerji nakil hatları (ENH) ile uzak noktalar taşınır ve bölgesel elektrik dağıtım şirketleri tarafından iletilerek 36kV kademesinde dağıtım şebekesi başlar. Trafo Merkezi ile üretimden iletime, iletimden de dağıtım sistemine geçilen bu noktalarda anahtarlama (açma-kapama) yapılabilmektedir.

DEVAMI

Enerji nakil hattı nın anlamını tanım olarak vermek gerekirse; elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlardır. Elektrik üretim tesisleri ile elektrik tüketim bölgeleri yakınlarındaki transformatör istasyonları; transformatör istasyonları ile son tüketici arasında elektrik enerjisi iletimini sağlayan sistemdir Elektrik Nakil Hatları. Elektrik Nakil Hatları nın döşenmesinde maliyet, iletim hattının güzergâhı, coğrafik durum, arazi durumu, hattın güvenlik konumu gibi hususlar incelenir. Elektrik hattının güvenli bir şekilde yapımı ve elektriğin minimum kayıplarla iletilmesi çok önemlidir.

DEVAMI

Elektrik altyapı kablolama kurulumu ile yüksek gerilim şebekeleri ile alçak gerilim şebekeleri arasında elektrik aktarım kanallarının oluşturulması sağlanıyor. Bu kanallar içinden uygun olan elektrik ihtiyacına göre kablo seçimi yapılarak kablolama gerçekleştiriliyor .

DEVAMI

Trafo (Transformatör)enerji iletiminin kalbidir ve uzman personel tarafından periyodik olarak ağır bakımlarının yapılması gerekmektedir.
Kullanım şekline göre bir çok transformatör türü bulunmaktadır. Örneğin kullanım amacına göre trafolar güç trafo ları, ölçü trafo ları ve özel trafo lar olmak üzere üçe ayrılır. Nüve tipine göre çekirdek, mantel ve spiral tip olmak üzere yine üç çeşittir. Soğutma tipine göre sınıflandırılacak olursa trafo lar, kuru tip ve yağlı tip olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunun gibi sınıflandırmalar çoğaltılabilir.
Elektrik enerjisinin üretimden iletim sistemine aktarılması ve iletim sisteminden dağıtım şebekesine aktarılmasında büyük rol oynayan transformatör merkezleri (diğer adıyla şalt sahaları) gelişmişliğin simgesi olan “elektrik enerjisi arz güvenirliği” açısından hayati öneme sahip tesislerdir.
Transformatör Bakımı Nasıl Yapılır?
Transformatörün giriş çıkış bağlantılarının temizlenmesi ve sıkılması gerekir.
Transformatör içindeki yağın test edilmesi veya ettirilmesi trafo bakımındaki en önemli noktalardan birisidir. Analiz sonucu yağın transformatör için uygun olup olmadığı kontrol edilir. Elektrik şebekelerinde yağlı tip transformatörler kullanılır. Yani transformatörün soğutması yağ ile sağlanır. İzolasyon yağları kullanıldıkları ortamda ısıyı ileterek soğumayı sağlar. Trafo içindeki kağıt, karton, presband gibi malzemeler izolasyonu korur, ark söndürücü görevi yapar ve iyi bir dielektrik özelliği sağlar. Trafo yağı farklı bir yağ türü olup belirli testlerinin yapılması gerekir.
DEVAMI