Poliklinik Elektrik Kurulum Servisi

Yazan vegatechenergy Kategori Genel

Poliklinik elektrik kurulum servisi, kullanım alanlarına göre kurulan elektrik servislerinden sadece biridir ve klinikte bulunan cihazlara elektrik girmesini sağlayan düzeneğin adıdır.

Bilindiği üzere her ortamın elektrik ihtiyacı farklıdır. Dolayısıyla da bu farklılıklar doğrultusunda elektrik kurulum servisi de değişim göstermektedir. Poliklinik elektrik kurulum servisi amaç olarak; klinikte bulunan cihazları çalıştırmaktır.

Poliklinik Nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olup tıp terimidir. Birçok kliniğin birleşerek oluşturduğu büyük kliniğe poliklinik denmektedir. Polikliniklerde çeşitli hastalıkların ön tanıları koyulmakta ve ayakta tedavileri yapılmaktadır. Ameliyatsız tedaviler polikliniklerde gerçekleştirilmektedir.

Örneğin; diş polikliniğinde olan ve kadın doğum polikliniğinde bulunan elektrikli cihazlar birbirinden farklıdır. Diş polikliniğinde diş röntgeni gibi cihazlar bulunurken, kadın doğum polikliniklerinde ulturason cihazları bulunmaktadır. Bahsedilen tüm cihazlar poliklinik elektrik kurulum servisi ile çalışır hale getirilmektedir.

Elektrik Tesisatı Kurulumu

Elektrik tesisatı kurulumu, herhangi bir binaya tamamen yeni elektrik kabloları ve elektrik prizleri takılması işleminin adıdır. Bina tiplerine göre farklı elektrik tesisatı uygulanmaktadır. Örneğin; bir konut binası söz konusuysa, konut binaları için kullanılan tellerle kablo döşemesi yapılmaktadır. Elektrik prizleri televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrikli ev aletlerine göre yerleştirilmektedir.

Ancak ticari iş ve konut binalarında ağır miktarlarda elektrikler kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Örneğin polikliniklerde çok fazla elektrik kullanılmaktadır. Dolayısıyla poliklinik elektrik kurulum servisi, ev elektrik sistemleri gibi olmamaktadır. Ayrıca fazla elektrik akışı gerçekleştiği için bu akıma dayanabilecek tel ile sistem kurulmaktadır.

Yüksek amperli çıkışların yerleştirilmesi de asla unutulmamalıdır. Günümüzde insanın çeşitli gereksinimleri için elektrik üretme işlemi oldukça fazladır. Elektrik enerjisi üretim yöntemleri; termal, hidroelektrik, nükleer, güneş, rüzgâr enerjisi ya da başka şekillerde olabilmektedir.

Elektrik Tesisatı Kurulumu Nasıl Çalışır?

Üretilen güç bir elektrik dağıtım sistemi yardımıyla bütün kablolara yönlendirilmektedir. Enerji hizmet şirketleri ya da devlet enerji hizmetleri kurumları, elektrik gücünün tüketiciye getirilmesinden sorumludur. Poliklinik elektrik kurulum servisi için de bu kurumları görevlendirmek yanlış olmayacaktır.

Bu noktada tüketiciler büyük bir endüstri fabrikası ya da sadece bir bireyin eve olabilmektedir. Tüketici gereksinimleri, elektrik güç gereksinimlerine ya da elektrik kullanımına göre büyük ölçüde değişim gösterir. Elektrik tesisatının, her türlü elektrikli ekipman çalıştırması, aydınlatma, ısıtma, veya klima gibi gereksinimleri karşılamak için kullanılıyor olması gerekliliktir.

Elektrik tesisatı, elektrik sayacı aracılığı ile sağlanan tüm sabit elektrik ekipmanlarını içeren bir tesisattır. Genellikle gizli olan kablolar, aksesuarlar, aksesuarlar prizler, anahtar elektrik tesisatı ögeleridir.

Elektrik Devresi Nedir ve Elemanları Nelerdir?

Elektrik devresi; direnç, kondansatör, iletim hatları, güç kaynağı gibi farklı devre elemanlarının birleşerek oluşturduğu devreleri verilen isimdir. Devre elemanları, bir elektrik devresinin meydana gelmesini sağlayan parçaların genel adlarıdır. Pil, kablo, ampul ve anahtar devre elemanlarının en önemlileridir. Elektrik devresi kurulumu bu elemanların birleşmesi ile meydana gelir.

Elektronik devre elemanları kendi aralarında iki bölüme ayrılmaktadır. Bu iki bölüm; pasif devre limanları ve aktif devre elemanları şeklindedir.

Pasif devre elemanları; dirençler, kondansatörler, bobinlerdir. Aktif devre elemanları ise; transistörler ve entegre devreler biçiminde söylenmektedir.

Kısa bir biçimde devre elemanlarının görevleri sayılacak olursa ilk ve en mühim eleman pildir. Bir elektrik devresinde enerjisini sağlayan araç konumundadır. İkinci en önemli sayılabilecek eleman pil yatağıdır. Pilin yerleştirildiği yere pil yatağı ismi verilmiştir ve artı – eksi kutupları bulunmaktadır.

Üçüncü eleman ampuldür.  Elektrik enerjisini, ışık enerjisi olarak yansıtan elektrik devre elemanına ampul denmektedir. Dördüncü eleman bağlantı kablolarıdır.  Devredeki elemanlar arasındaki bağlantıyı ve elektriğin akımını sağlamakta olan, etken maddelerden yapılan tellere denmektedir. Beşinci eleman ise anahtardır. Devreden geçen akımın kesilmesine ya da açılmasını sağlayan devre elemanına anahtar ismi verilmiştir.

Elektrik Kurulumunda Olan Teknik Özellikler

Elektrik tesisatı kurulumu, sorun önleyecek bakım ve onarım gibi tüm hizmetler, konutların yanı sıra ticari ve endüstriyel binalar içinde geçerlidir. Elektrik tesisatı kurulumu için belli başlı örneklerden söz etmek mümkündür. Özel kurulum söz konusu olduğu zaman; yedek jeneratörlerin, trance anahtarlarını ve uzaktan inen elektrik paneli kurulumu tasarımlanması ve kurulması söz konusu olmaktadır. Yine güneş panelleri ve elektrik bileşenleri de özel kurulum içerisinde bulunur. Klima ekipman gücü ve kontrolleri de bu tekniğin içerisinde sayılmaktadır.

Yüksek gerilim sistemlerine geçtiğimizde ise yüksek gerilim elektrik kablolarının, anahtarlarının montajı ve onarımından bahsetmek gereklidir. Güneş enerji sistemlerinin kurulumu yüksek gerilim sistemleri içerisinde yer almaktadır.

Enerji yönetim sistemleri üçüncü bir kurulum türüdür. Özetle, havalandırma ve aydınlatmanın otomatik kontrol edilebilmesi için önce sisteminin kurulması gerçekleşmektedir. Güç tüketimini tahmin yoluyla enerji verimliliğini artırma teknikleri kullanılmaktadır. Ağdaki elektrik isteğini dengelemek için yük yöntem sistemlerinin de kurulması gerekmektedir.

Hızlı onarım ve sorun giderme söz konusu olduğunda ise iş açısından kritik öneme sahip elektrik sistemlerinin güç kaynağı sorununu giderme onarımı mobil jeneratör ile acil durum güç restorasyonu gerekmektedir. Günlük operasyonun kesinti önlemek için verilen hizmet de söz konusudur. Poliklinik elektrik kurulum servisionarım konusunda oldukça gelişmiş bir servistir.

Elektrik Kurulumunun Kullanım Alanları Nelerdir?

Modern aydınlatma avizelerinden mutfağa kadar olan her noktada yeniden kablo döşeme işlemine ve bir elektrik kurumuna ihtiyaç duyabilen birçok alan vardır. Kişisel güvenliği sağlamak, mülkün bütünlüğünü korumak ve yeni alanları mümkün olduğunca güzel kullanmak için iyi bir elektrik sistemi gerekmektedir. Elektrik kurulum maliyeti kullanıldığı alana ve yapılan işlemlere göre de değişmektedir.

İnsan hayatında elektrik her noktada oldukça aktif rol oynamaktadır. Örneğin; polikliniklerde dahi cihazlar elektrik ile çalışmaktadır. Dolayısıyla poliklinik elektrik kurulum servisi varlığından söz etmek de mümkündür.

 

Yorum Bırakın