Orta Gerilim Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Yazan Vegatech Energy Kategori ELEKTRİK KONTROL

Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren bütün elektrik üretim santralleri, türü ve cinsi ne olursa olsun, birbirlerine bağlanarak büyük bir bütünün parçası olarak vazife alırlar. Bu bağlanma türüne “Enterkonnekte Şebeke” adı verilmektedir. Böylece ister kombine gaz çevrim santralleri olsun, ister hidro elektrik santralleri olsun, isterse de termik santraller olsun elde edilen tüm elektrik enerjisi, üretildiği konumdan bağımsız bir hale gelerek ülke genelinde hiçbir kesintiye uğramadan iletilebilmektedir. 

Elektrik enerjisinin bir yerden başka bir konuma yönlendirilmesini sağlayan şebeke sistemlerine iletim şebekeleri adı verilirken dağıtmak için tasarlanmış sistemlere de dağıtım şebekeleri ismi verilmektedir. Enerjinin ardı arkası kesilmeden tüm şehirlere ve uç noktalara dağıtılabilmesi için yetkili organlarca kusursuz olarak planlanması ve projesinin yapılması lüzumludur. Böylece üretilen enerji, olması muhtemel minimal enerji kayıplarına uğrayarak, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak bir şekilde elde edilmiş, iletilmiş ve dağıtılmış olur. Bu sırada gerçekleştirilen projeler farklı gerilim düzeylerine sahip oldukları için sınırlandırılarak uygun materyallerle donatılmaktadır.

Gerilim Seviyelerine Göre Kullanılan Şebeke Sistemleri

  • Gerilim seviyeleri;  0 Volt ile 1000 Volt arasında tasarlanmış şebekeler alçak gerilim şebekeleri olarak sınıflandırılmaktadır.
  • 1000 V (1 KV) ile 35.000 V (35 KV) arasında projelendirilmiş şebekelere orta gerilim şebekesi ismi verilmekte olup orta gerilim trafosu ve orta gerilim sigortası ile projelendirilmektedir.
  • Türkiye’deki gerilim seviyeleri arasında bir diğeri de yüksek gerilim şebekeleri olup 35.000 V (35 Kv) ile 154.000 V (154 Kv) aralığında hizmet sunmaktadır.
  • 154.000 V (154 Kv) ve yukarısında elektrik akımı içerek şebeke planları ise çok yüksek gerilim şebekeleri olarak anılmaktadır.

Orta Gerilim Şebekeleri Nedir? Orta Gerilim Şebekeleri Nerelerde Kullanılır?

Yukarıda da sıralandığı üzere; orta gerilim şebekeleri 1000 V ile 35.000 V elektrik gerilim yüklerinin arasında yer alan şebeke sistemleridir. Orta gerilim nerelerde kullanılır sorusunun yanıtını ise şü şekilde verebiliriz;

  • Yüksek gerilim sınıfına giren 35.000 V – 154.000 V ile çok yüksek gerilim sınıfına giren 154.000 V üzerindeki şebekelerin arasındaki elektrik şebekeleridir. Yüksek ve çok yüksek şebekeler arasında hizmet etmek için donatılmıştır.
  • Sırası ile alçak gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim, çok yüksek gerilim hattı üzerinde ikinci sırada yer alan orta gerilim seviyeleri alçak – yüksek ve çok yüksek gerilim seviyeleri arasındaki hattın gerçekleştirilmesinde kullanılır.
  • Yüksek gerilim sınıfına giren enerji yoğunluğu, üst düzey olmasından dolayı doğrudan elektrik abonelerine yönlendirilemez. Bu oldukça riskli, güvensiz bir sisteme neden olmakla kalmaz tüm sistemde ve ev – işyerlerindeki elektrik şebekelerinin büyük çaplı hasar görmesine neden olurdu. Bu sebepledir ki önce çok yüksek gerilimler – yüksek gerilimlere, ardından yüksek gerilimler – orta gerilimlere doğru iniş sergiletilerek daha güvenli bir elektrik sistemi oluşturulmuştur.
  • Orta gerilim nerelerde kullanılır sorusunu daha da açacak olursak; orta gerilim şebekesine sahip sistemler fabrikaların kurulduğu sanayi bölgelerine ve küçük çaplı şehirlerin – ilçelerin enerjiye ulaşmasında tercih edilmektedir. 
  • Orta gerilime sahip tüm şebekeleri sadece kentlerin giriş bölgelerinde yerleşke edilmiş alanlarda görebilirsiniz. Orta gerilimler kent girişlerindeki dağıtım trafolarına projelendirilir. Buradan sonra da ev – iş – sanayi bölgelerindeki abonelere iletilirler.
  • Türkiye’deki gerilim seviyeleri arasında olan orta gerilim şebeke sistemlerinde 10 Kv, 15 Kv ve 33 Kv değerinde gerilim taşıyabilecek donanımlar kullanılmaktadır. Bu sınıflandırma yapılırken enerjinin ne kadar uzak mesafeye iletileceği hesaplanmaktadır. En kısadan uzun mesafelere doğru sırası ile 10 – 15 – 33 KV şebeke donanımları tahsis edilmektedir. 0 – 10 km atasında kalan bölgelere 3 – 10 Kv arasındaki orta gerilimler, 20 – 30 km arasında kalan mesafelerdeki iletim hatlarında 10 – 20 Kv, 30 – 70 km mesafe arası için 20 – 35 Kv tercih edilir. Daha uzun yani 70 km ve üzerindeki mesafelerde ise yüksek gerilim şebekeleri – yüksek gerilim trafoları yerleşke edilmektedir.

Kaynakça:

http://elektrikelektronikegitimi.blogspot.com/2019/05/orta-gerilim-nedir-nerelerde-kullanlr.html#:~:text=Orta%20gerilim%20%C5%9Febekeleri%201000%20volt,35%20kV)%20gerilimler%20aras%C4%B1ndaki%20%C5%9Febekelerdir.&text=Orta%20gerilim%20%C5%9Febekeleri%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20%C5%9Fehirler,%C5%9Fehirlerin%20giri%C5%9Findeki%20da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m%20trafolar%C4%B1na%20ba%C4%9Flan%C4%B1r.

http://www.elektroteknoloji.com/blog/orta-gerilim-sebekeleri-nedir/

Yorum Bırakın