Okul Elektrik Projesi

Yazan Vegatech Energy Kategori PROJELER

Okullardaki elektrik tesisatları, kaynaklar ve elektrik arzı oldukça önemli bir noktada bulunmaktadır. Bir elektrik tesisatı, küçük ve basit boyutlardan, örneğin yedek bir priz takmaktan, yeni bir okul inşası gibi büyük ve karmaşıktan büyüklüğe kadar değişebilir. 

Normal bir okul ortamının günlük işlemlerini kolaylaştırmak için, bir elektrik tesisatı kullanıcıların gerektiğinde ve her yerde ekleme, taşıma ve değişiklik yapmalarını sağlamalıdır. 

Ayrıca, elektrik tesisatı da esnek olmalı ve dinamik bir elektrik talebini destek sağlamalıdır. Okullardaki eski elektrik sistemleri günümüz teknolojisi için genellikle yetersizdir. 

Eski sınıflar genellikle uzatma kablolarına ve odanın kenarlarında çeşitli diğer kablolara ve bol miktarda projektör, bilgisayar ve diğer öğretim tekniklerini barındırmak için duvarlara sahiptir.

Okullarda, tüm yeni veya yükseltilmiş elektrik tesisatları:

  • En az iki (2) yıllık kurulum garantisine 
  • En az iki (2) yıl sistem ve bileşen garantisine 
  • Cihazın elektrikçi tarafından sağlandığı en az beş (5) yıllık elektrikli cihaz garantisine sahip 
  • Mevcut bir uygulama lisansına sahip kayıtlı bir elektrikçi tarafından kurulmalı veya denetlenmelidir
  • İlgili tüm belgelerin – örneğin Tüzüğün gerektirdiği belgelerin – okula, düzenleyiciye (uygun olduğunda) ve Bakanlığa sunulması sağlanmalıdır.

5 yıllık elektrikli cihaz garantisi, cihaz tedarikçisi tarafından sağlanamıyorsa, elektrik yüklenicisi bir muafiyet için Bakanlığa haber vermeli veya bunu Proje Yöneticisi veya Okul tarafından not edilmeli ve garantinin neden olabileceğini belirten nihai belgelerine dahil edilmelidir. 

Tüm elektrik onarım ve bakım işleri bu standarda uygun olacaktır.Mevcut bir elektrik tesisatını değiştirmek veya genişletmek için yapılan çalışmalarda aşağıdaki şartlar uygulanacaktır:

  • Bir okuldaki tüm yeni elektrik tesisatları, değişiklikler veya ilaveler Elektrik  Yönetmeliği uyarınca Sertifikalı Tasarımlar olacaktır.
  • Mevcut tüm garantilerin muhafaza edilmesini, ilgili Standartlara ve Düzenlemelere tam olarak uyulmasını ve genel sistem performansının korunmasını veya iyileştirilmesini sağlamak için yeni kurulum veya ekipman veya her ikisi belirtilecektir.
  • Daha güncel ve uygun maliyetli bir çözüm bulunmadığı veya bu tür bir eşleşme iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri veya zorunlu standartlarla çelişmediği sürece yeni ekipman mevcut ekipmanla mümkün olduğunca yakından eşleştirilmelidir.

S.S.S

Okul Elektrik Projesinde Kurulum Garantisi Var mıdır?

Okul elektrik projesi yeni bir tesisat da olsa eskiyi yükseltmek için yapılmış olsa da en az 2 yıllık kurulum garantisi sunulmaktadır.

Okul Elektrik Projesini Gerçekleştiren Elektrikçiler Lisanslı mıdır?

Projeyi yürüten tüm elektrikçiler alanında uzmandır ve lisanslıdır.

Okul Elektrik Projesinde Güncel Mevzuatlara Uyuluyor mu?

İlgili Bakanlıkların güncel tüzük, mevzuat ve genelgelere tam uyum ve standartlara uygun olarak hareket edilmektedir.

Kaynakça:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000161329_eng

http://www.emo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=52

Yorum Bırakın