Muayenehane Elektrik Sistemi

Yazan vegatechenergy Kategori Genel

Muayenehane elektrik sistemi, günümüz modern hayatının merkezinde kalan muayenehanelerin elektriğe ulaşmasını sağlayan sistemin genel adıdır.

Elektrik, hayatın her noktasında olduğu gibi birçok elektrikli cihazın bulunduğu muayenehaneler için de oldukça önemlidir. Elektrik olmadığı zaman, ister özel olsun ister devlet, muayenehanelerin işleyişe devam etmesi mümkün değildir. Elektrik sistemi arızası meydana geldiğinde de muayenehanelerde büyük bir aksayışlar ve iptaller meydana gelmektedir.

Muayenehane Nedir?

Doktorların hasta kabul ettikleri, özel ve devlet olarak ayrılan mekanlara muayenehane adı verilmektedir. Doktorlar kendilerine ait bir muayenehane açtıkları zaman özel muayenehane, devlete çalıştıklarında ise devlet muayenehanesi söz konusudur.

Genel olarak muayenehanelerde bulunan cihazlar birbirinden farklıdır. Örneğin; diş muayenehanesinde olan ve kadın doğum muayenehanesinde bulunan cihazlar birbirinden farklıdır. Diş muayenehanesinde diş röntgeni gibi cihazlar bulunurken, kadın doğum muayenehanesinde ulturason cihazı gibi aletler bulunmaktadır. Bahsedilen tüm cihazlar muayenehane elektrik sistemi ile çalışır hale getirilmektedir.

Elektrik Sistemi Kurulumu

Elektrik sistemi nasıl kurulur sorusu insanların aklında bulunabilecek bir sorudur. Söz edilen elektrik sistemi kurulumu, konut ya da ticari amaçla kullanılan bir binaya tamamen yeni elektrik kabloları döşenmesi işlemidir. Döşenme işlemi bittikten sonra elektrik sistemi kurulumu meydana gelmiş olur.

Bina türlerine göre farklı elektrik sistemi uygulamaları kullanılmalıdır. Örneğin; ev için konutlarda kullanılan sistemler kurulmaktadır. Sistem kurulmadan önce kurulumu gözden geçirmek önemlidir.

Bunun yanı sıra ticari iş yapılan binalarda büyük miktarlarda elektrikler kullanılmaktadır. Örneğin muayenehanelerde oldukça fazla miktarda elektrik kullanılmaktadır. Dolayısıyla muayenehane elektrik sistemi ile ev elektrik sistemi aynı olmamaktadır. Ayrıca fazla elektrik akışı gerçekleştiği binalarda, yüksek akışlara dayanabilecek güçte tellerle elektrik sistemi kurulmaktadır.

Yüksek amperli çıkışların ve prizlerin yerleştirilmesi olayı da atlanmamalıdır. Yaşadığımız dönemde insanın çeşitli gereksinimleri için elektrik üretme işlemi oldukça fazladır. Elektrik enerjisi üretmek için çeşitli yöntemlerden söz edilmektedir. En meşhur üretim yöntemleri; termal, hidroelektrik, nükleer, güneş, rüzgâr enerjisi biçimindedir.

 

 

Elektrik Sistemi Nasıl Çalışmaktadır?

Bazı insanların aklında elektrik sistemi nasıl çalışır sorusu bulunmaktadır. Üretilmiş olan güç, dağıtım sistemi sayesinde bütün kablolara eş miktarda dağıtılmaktadır. Enerji hizmet şirketleri ve devlet enerji hizmeti kurumları, elektriğin tüketiciye getirilmesinden sorumludur. Muayenehanelerdeki elektrik kurulumu için de bu kurumları görevlendirmek doğrudur.

Elektrik konusunda tüketici, büyük bir endüstri fabrikası ya da sadece bir bireyin evi olabilir. Tüketicinin gereksinimleri, güç gereksinimlerine veya elektrik kullanım miktarına göre değişmektedir. Elektrik sistemi, her türlü elektrikli aleti çalıştırmak için kullanılmaktadır.

Elektrik tesisatı, tüm sabit elektrik ekipmanlarını ifade etmektedir. Kablolar, aksesuarlar, prizler ve anahtar elektrik tesisatının temel ögeleri olarak geçmektedir.

Elektrik Devresi Nedir ve Elemanları Nelerdir?

Elektrik devresi; direnç, kondansatör, iletim kabloları, güç kaynağı gibi farklı devre üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşan devrelerdir. Devre elemanları, bir elektrik devresinin meydana gelmesini sağlayan parçalara denmektedir. Pil, kablo, ampul ve anahtar, elektrik devresi için temel elemanlardır. Söz edilen devre kelimesi, elektrik sisteminin genel adı olarak sayılmaktadır.

Elektronik devre elemanları kendi aralarında iki gruba ayrılmaktadır. Bu iki grup; pasif olan devre elemanları ve aktif olan devre elemanları biçimindedir.

Pasif olan devre elemanları; dirençler, kondansatörler ve bobinler şeklinde açıklanmaktadır. Aktif olan devre elemanları; transistörler ve entegre devreler biçiminde sıralanmaktadır.

Kısa bir şekilde devre elemanlarının görevlerini sayacak olursak; pil, en önemli devre elemanıdır. Bir elektrik devresinde enerjisini sağlayan pildir. İkinci önemli elemansa pil yatağıdır. Pilin yerleştirildiği kısımdır ve artı- eksi kutupları pil yatağının üzerindedir.

Üçüncü ve asıl olarak devrenin çalıştığını gösteren eleman lambadır. Çünkü elektrik enerjisini, ışık enerjisi olarak yansıtan elektrik devre elemanıdır. Dördüncü eleman bağlantı kablolarının hepsidir.  Devredeki elemanlar arasındaki bağlantıyı ve elektriğin elemanlardan birbirine iletilmesini bağlantı kabloları sağlamaktadır. Beşinci elemansa devrenin anahtarıdır. Devreden geçen akımın başlamasını veya sonlandırılmasını sağlayan devre elemanına anahtar adı verilmiştir.

Elektrik sistemleri bu elemanlardan oluşan birliğin büyük ismidir. Özellikle insanların sık bulunduğu binalarda elektrik sistemleri çok daha mühimdir. Örneğin; muayenehane elektrik sistemi, aksamaya uğramaması gereken bir sistemdir.

Elektrik Sisteminde Olan Teknik Özellikler

Elektrik sisteminde, problem önleyici bakım ve onarım gibi tüm hizmetler, sadece evler için değil, endüstriyel binalar içinde geçerlidir. Elektrik sistemi kurulumu için bazı örneklerden söz etmek mümkündür. Özel kurulum söz konusu olduğu zaman; yedek jeneratörlerin ve uzaktan inen elektrik sistemi tasarımlanması ve kurulması söz konusudur. Yine güneş panelleri ve elektrik bileşenleri de özel kurulum kümesinde yer almaktadır. Klima ve klima ile ilgili kontroller de özel kurum içerisindedir.

Yüksek gerilim sistemlerine geçtiğimizdeyse elektrik kablolarının, anahtarlarının montajından ve düzenlenmesinden bahsetmek zorunluluktur. Güneş enerji sistemlerinin kurulumu da yüksek gerilim sistemlerinin alt kümesidir.

Enerji yönetim sistemleri üçüncü bir kurulum alanıdır. Özetle, havalandırma ve aydınlatmanın otomatik kontrol edilmesi amacıyla kurulmaktadır. Güç tüketimi hakkında tahminde bulunma yöntemi ile enerji verimliliği arttırılmaya çalışılmaktadır. Ağ üzerinde bulunan elektrik beklentisini dengelemek için bazı sistemlerinin de kurulumu gerekmektedir.

Acil olarak onarım söz konusu olduğunda ise kritik olan; elektrik sistemlerinin güç kaynağı sorununu gidermek gerekmektedir. Bu onarımı mobil jeneratör yardımıyla geçici süreliğine sağlamak mümkündür. Muayenehane elektrik sistemi onarımı, duruma göre değişiklik göstermektedir.

Elektrik Sisteminin Kullanım Alanları Nelerdir?

Avizelerden mutfak eşyalarına kadar, kablo döşeme ihtiyacı duyulan ve elektriğe ihtiyaç duyabilen birçok alanda, elektrik sisteminin varlığı da vardır. Binaları koruyabilmek, güven sağlayabilmek ve alanları verimli kullanabilmek için elektriğe ihtiyaç vardır.

Muayenehane elektrik sistemi, kaliteli olmak zorunda olan bir sistemdir. Çünkü hem cihazların kullanımında hem de muayenehanenin güvenliği sağlanırken elektrik sistemlerinden yardım alınmaktadır. Dolayısıyla muayenehane elektrik sistemi son derece önemlidir.

 

 

 

Yorum Bırakın