Muayenehane Elektrik Arızasında Ne Yapmalıyım?

Yazan vegatechenergy Kategori Genel

Muayenehane Elektrik Arızasında Ne Yapmalıyım?

Muayenehane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusu hastane sahiplerinin ve hatta çalışanlarının aklında bulunabilecek bir soru çeşididir.

Elektrik sistemi kurulduktan sonra belli aralıklar ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontroller düzgün olarak gerçekleşmez ise muayenehanelerde elektrik kesintileri gerçekleşebilmektedir. Muayenehane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusu çalışan kişilerin aklında oluşabilecek bir sorudur. Bu sorunun cevabı düşünüldüğü zaman oldukça kolay cevaplanabilmektedir.

Muayenehane elektrik sistemi, günümüz modern hayatının merkezinde kalan muayenehanelerin elektriğe ulaşmasını sağlayan sistemin genel ismidir. Elektrik, hayatın her noktasında olduğu gibi birçok elektrikli cihazın bulunduğu muayenehaneler için de son derece önemlidir. Elektrik olmadığı zaman, muayenehanelerin işleyişe devam etmesi söz konusu değildir. Elektrik sistemi arızası meydana geldiğinde de bu alanlarda ciddi bir aksayış oluşmaktadır. Muayenehane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusunu ortadan kaldırabilmek için, muayenehane yönetiminin çalışanlara eğitim vermesi çok iyi bir davranış olacaktır.

Muayenehane Nedir?

Doktorların hasta kabul ettikleri, özel ve devlet olarak ayrılan mekanlara muayenehane ismi verilmektedir. Doktorlar kendilerine ait bir muayenehane açtıkları zaman özel muayenehane, devlete çalıştıklarında ise devlet muayenehanesi şeklinde bir ayrım oluşmaktadır.

Genel olarak muayenehanelerde bulunan cihazlar birbirinden ayrıdır. Örneğin; diş muayenehanesinde olan ve kadın doğum muayenehanesinde bulunan cihazlar birbirinden tam anlamıyla farklıdır. Diş muayenehanesinde diş röntgeni gibi cihazlar bulunurken, kadın doğum muayenehanesinde ulturason cihazı gibi cihazlar bulunmaktadır. Bahsedilen tüm cihazlar muayenehane elektrik sistemi ile çalışmaktadır. Muayenehanelerde elektrik sistemi arızası oluşması oldukça sıkıntılı bir durumdur. Dolayısıyla personellere muayenehane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusunu yanıtlayabilecek kadar bilgi verilmeli ve deneyim yaşatılmalıdır.

Elektrik Sistemi Kurulumu

Elektrik sistemi nasıl kurulur sorusu insanların aklına gelebilmektedir. Söz edilen elektrik sistemi kurulumu, konut ya da ticari amaçla kullanılan bir binaya tamamen yeni elektrik kabloları koyulmasıdır. Döşenme işlemi bittikten sonra elektrik sistemi kurulumu gerçekleşmiş olacaktır.

Bina türlerine göre farklı elektrik sistemi uygulamaları vardır. Örneğin; ev için konutlarda kullanılmaya uygun sistemler kurulmaktadır. Sistem kurulmadan önce kurulumu gözden geçirmek son derece önemlidir.

Bunun yanı sıra ticari iş yapılan binalarda çok büyük miktarlarda elektrikler kullanılmaktadır. Örneğin muayenehanelerde son derece fazla miktarda elektrik kullanılmaktadır. Dolayısıyla muayenehane elektrik sistemi ile ev elektrik sistemi aynı değildir. Ayrıca fazla elektrik akışı gerçekleştiği binalarda, yüksek akışlara dayanabilecek güçte tellerle elektrik sistemi kurulur. Muayenehane gibi alanlarda kesintinin en aza indirilmesi gerekmektedir. Rutin kontrollerin yanı sıra bu gibi alanlarda çalışan kişilere muayenehane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusuna cevap verebilecek kadar bilgi verilmelidir.

Yüksek amperli çıkışların ve prizlerin yerleştirilmesi olayı da asla atlanmamalıdır. Yaşadığımız dönemde insanın çeşitli gereksinimleri için elektrik üretme işlemi oldukça çoktur.

Elektrik Sistemi Nasıl Çalışmaktadır?

Bazı insanların aklından elektrik sistemi nasıl çalışır sorusu geçebilmektedir. Üretilmiş olan güç, dağıtım sistemi sayesinde bütün kablolara tam anlamıyla eş miktarda dağıtılmaktadır. Enerji hizmet şirketleri ve devlet enerji hizmeti kurumları, elektriğin tüketiciye getirilmesi işinden sorumludur. Muayenehanelerdeki elektrik kurulumu için de bu kurumlar görevlidir.

Elektrik konusunda tüketici, büyük bir endüstri fabrikası ya da bir kişinin evi olabilir. Tüketicinin gereksinimleri, güç gereksinimlerine veya elektrik kullanım miktarına göre değişim göstermektedir. Elektrik sistemi, her türlü elektrikli aleti çalıştırmak için vardır.

Elektrik tesisatı, tüm sabit elektrik ekipmanlarını ifade eder. Kablolar, aksesuarlar, prizler ve anahtar elektrik devresinin temel ögeleri olarak geçmektedir.

Elektrik Devresi Nedir ve Elemanları Nelerdir?

Elektrik devresi; direnç, kondansatör, iletim kabloları, güç kaynağı gibi farklı devre ögelerinin bir araya gelmesiyle oluşan devrelerdir. Devre elemanları, bir elektrik devresinin meydana gelmesini sağlayan parçalara verilen isimdir. Pil, kablo, ampul ve anahtar, elektrik devresi için temel ögelerdir.

Elektronik devre elemanları kendi aralarında iki ayrı kola ayrılmaktadır. Bu iki kol; pasif olan devre elemanları ve aktif olan devre elemanları biçimindedir.

Pasif olan devre elemanları; dirençler, kondansatörler ve bobinlerdir. Aktif olan devre elemanları; transistörler ve entegre devreler biçimindedir.

Elektrik sistemleri bu elemanlardan oluşan birliğin genel adıdır. Özellikle insanların sık bulunduğu binalarda elektrik sistemleri çok daha önemli bir sistemdir. Örneğin; muayenehane elektrik sisteminin aksamaya uğramaması gerekmektedir. Dolayısıyla çalışanlara muayenehane elektrik arızasında ne yapmalıyımsorusuna cevap verebilecek kadar bilgi verilmelidir.

Elektrik Sisteminde Olan Teknik Özellikler

Elektrik sisteminde, problem önleyici bakım ve onarım gibi tüm hizmetler, sadece evler için değil, endüstriyel binalar için de geçerli olan uygulamalardır. Elektrik sistemi kurulumu için bazı örneklerden bahsetmek gereklidir. Özel kurulum söz konusu olduğu zaman; yedek jeneratörlerin ve uzaktan inen elektrik sistemi tasarımlanması, kurulması söz konusudur. Yine güneş panelleri ve elektrik bileşenleri de özel kurulum grubunda yer almaktadır. Klima ve klima ile ilgili kontroller de özel kurulum alanındadır.

Yüksek gerilim sistemlerine geçtiğimizde ise elektrik kablolarının, anahtarlarının montajından ve düzenlenmesinden bahsetmek gerekmektedir. Güneş enerji sistemlerinin kurulumu da yüksek gerilim sistemlerinin alt grubudur.

Acil olarak onarım söz konusu olduğunda ise kritik olan; elektrik sistemlerinin güç kaynağı sorununu çözmek gerekmektedir. Bu onarımı mobil jeneratör yardımıyla geçici süreliğine sağlamak olasıdır. Muayenehane elektrik sistemi onarımı, duruma göre değişebilmektedir. Herhangi bir arıza durumunda aksaklığı hemen çözmek gerekmektedir. Dolayısıyla patronların çalışanlarına muayenehane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusunu cevaplayabilecek kadar bilgi yüklemesi gerekmektedir.

Elektrik Sisteminin Kullanım Alanları Nelerdir?

Aydınlatmak için kullanılan avizelerden mutfak eşyalarına kadar, kablo döşeme ihtiyacı duyulan ve elektriğe ihtiyaç duyabilen birçok alanda, elektrik sisteminin varlığı söz konusudur. Binaları koruyabilmek, güven sağlayabilmek ve alanları verimli kullanabilmek için elektrik gereklidir.

Muayenehane elektrik sistemi, kaliteli olmak zorunda olan bir sistemler arasındadır. Çünkü hem cihazların kullanımında hem de muayenehanenin güvenliği sağlanırken elektrik sistemleri kullanılmaktadır. Bu noktada yöneticilerin yapması gereken; çalışanlarının akıllarında bulunan muayenehane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusunu cevaplamalarını sağlamaktır.

Yorum Bırakın