Klinik Elektrik Sistemi

Yazan vegatechenergy Kategori Genel

Klinik elektrik sistemi, günümüz modern hayatının merkezinde kalan kliniklerin elektriğe ulaşmasını sağlayan sistemin adıdır.

Elektrik, hayatın tüm noktalarında olduğu gibi birçok elektrikli cihazın bulunduğu klinikler için de oldukça önemlidir. Elektrik olmadığı zaman, kliniklerin işleyişe devam etmesinin mümkünü yoktur. Elektrik sistemi arızası meydana geldiğinde de kliniklerde büyük bir aksayış meydana gelmektedir.

Klinik Nedir?

Klinik kelimesi; bir tıp terimidir ve kökeni Fransızca diline dayanmaktadır. Hastanın muayene edildiği alan olarak bilinmektedir. Kliniklerde hastalar muayene edilmektedir ve klinik sahibine göre değişik ürünler bu ortamlarda bulunmaktadır.

Örneğin; diş kliniğinde olan ve kadın doğum kliniğinde bulunan elektrikli malzemelerin ve cihazların hepsi birbirinden farklıdır. Diş kliniğinde diş röntgeni gibi cihazlar bulunurken, kadın doğum kliniklerinde ulturason cihazı gibi aletler vardır. Bahsi geçen tüm cihazlar klinik elektrik sistemi sayesinde çalışmaktadır.

Elektrik Sistemi Kurulumu

Elektrik sistemi nasıl kurulur sorusu birçok insanın aklında bulunan bir sorudur. Söz edilen elektrik sistemi kurulumu, konut, ticari ya da herhangi bir binaya tamamen yeni elektrik kabloları döşenmesi işlemidir. Bu döşenme işlemi bittikten sonra elektrik sistemi kurulumu meydana gelmiş olur.

Bina türlerine göre farklı elektrik sistemi uygulamalarından söz etmek mümkündür. Örneğin; konut söz konusuysa, konut için kullanılan sistemler kullanılmaktadır. Sistem kurulmadan önceyse kurulum kesinlikle gözden geçirilmelidir. Evlerde elektrik prizleri televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi elektrik ile çalışan aletlere göre konumlandırılmalıdır.

Bunun yanı sıra ticari iş merkezi olarak kullanılan binalarda ağır miktarlarda elektrikler kullanılmaktadır. Örneğin; kliniklerde oldukça fazla miktarda elektrik kullanılmaktadır. Dolayısıyla klinik elektrik sistemi ile ev elektrik sistemi aynı olmamaktadır. Ayrıca fazla elektrik akışı gerçekleştiği bina ve alanlarda,  bu akışlara dayanabilecek güçte tellerle elektrik sistemi kurulmaktadır.

Yüksek amperli çıkışların ve prizlerin yerleştirilmesi olayı da atlanmamalıdır. Yaşadığımız dönemde insanın çeşitli gereksinimleri için elektrik üretme işlemi oldukça çoktur. Elektrik enerjisi üretmek için çeşitli yöntemler vardır. En meşhur üretim yöntemleri; termal, hidroelektrik, nükleer, güneş, rüzgâr enerjisidir.

Elektrik Sistemi Nasıl Çalışır?

İnsanların aklında elektrik sistemi nasıl çalışır sorusu vardır. Üretilmiş olan güç bir elektrik sistemi sayesinde bütün kablolara eşit olarak dağıtılmaktadır. Enerji hizmet şirketleri ve devlet enerji hizmetleri kurumları, elektrik gücünün tüketiciye getirilmesinden yükümlüdür. Kliniklerdeki elektrik kurulumu için de bu kurumları görevlendirmek doğrudur.

Elektrik konusunda tüketici, büyük bir endüstri fabrikası ya da sadece bir bireyin evi de olabilmektedir. Tüketicinin gereksinimleri, elektrik güç gereksinimlerine veya elektrik kullanım miktarına göre değişir. Elektrik sistemi, her türlü elektrikli aleti çalıştırmak, aydınlatmayı sağlamak, ısıtmak veya klima gibi gereksinimleri karşılamak için kullanılmaktadır.

Elektrik tesisatı, sabit olan tüm ekipmanları içerisinde barındırmaktadır. Kablolar, aksesuarlar, prizler ve anahtar elektrik tesisatının temel ögeleridir.

Elektrik Devresi Nedir ve Elemanları Nelerdir?

Elektrik devresi; direnç, kondansatör, iletim hatları, güç kaynağı gibi farklı devre üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu devrenin adıdırç Devre elemanları, bir elektrik devresinin meydana gelmesini sağlayan parçaların özel isimleridir. Pil, kablo, ampul ve anahtar, elektrik devresi için çok önemli elemanlardır. Söz edilen bu devreler, elektrik sisteminin genel adı olarak sayılmaktadır.

Elektronik devre elemanları kendi aralarında iki parçaya ayrılmaktadır. Bu iki parça; pasif olan devre elemanları ve aktif olan devre elemanları biçimindedir.

Pasif olan devre elemanları; dirençler, kondansatörler, bobinler şeklindedir. Aktif olan devre elemanları; transistörler ve entegre devreler şeklindedir.

Kısa bir biçimde devre elemanlarının görevleri sayılacak olursa; pil en önemli konumda olan elemandır. Elektrik devresine enerjiyi sağlayan eleman pildir. İkinci en önemli olarak anılan eleman pil yatağıdır. Pilin yerleştirildiği alandır ve artı – eksi kutupları pil yatağının üstündedir.

Üçüncü ve asıl olarak ilgi çeken eleman lambadır. Çünkü elektrik enerjisini, ışık enerjisi olarak yansıtan elektrik devre elemanıdır. Dördüncü eleman bağlantı kablolarının tamamı sayılmaktadır.  Devredeki elemanlar arasındaki bağlantıyı ve elektriğin diğer ögelere iletilmesini sağlamakta olan tellere, bağlantı kablosu denilmiştir. Beşinci elemansa devrenin anahtarıdır. Devreden geçen akımın açılmasını veya kapatılmasını sağlayan devre elemanına anahtar denmektedir.

Elektrik sistemleri bu elemanlardan oluşan birliğin tamamının adıdır. Özellikle insanların sık bulunduğu binalarda elektrik sistemleri çok önemlidir. Örneğin; klinik elektrik sistemi, aksamaya uğrarsa büyük sorunlar meydana gelebilir.

Elektrik Sisteminde Olan Teknik Özellikler

Elektrik sistemi, sorun önleyici bakım ve onarım gibi tüm hizmetler, sadece evler için değil, ticari binalar içinde geçerlidir. Elektrik sistemi kurulumu için bazı örnekler vardır. Özel kurulum söz konusu olduğu zaman; yedek jeneratörlerin, trance anahtarlarını ve uzaktan inen elektrik sistemi tasarımlanması ve kurulması söz konusudur. Yine güneş panelleri özel kurulum başlığı içerisinde yer almaktadır. Klima ekipman gücü ve bu güçlerin kontrolleri de özel sistemlerin içerisindedir.

Yüksek gerilim sistemlerine geçtiğimizde ise elektrik kablolarının, anahtarlarının montajından ve düzenlenmesinden bahsetmek gerekmektedir. Güneş enerji sistemlerinin kurulumu da yüksek gerilim sistemleri alt başlığındadır.

Enerji yönetim sistemleriyse üçüncü bir kurulum çeşidinin adıdır. Özetle, havalandırma ve aydınlatmanın otomatik kontrol ile izlenmesi amacıyla önce kurulması gereken sistemleri içermektedir. Güç tüketimi ile ilgili tahminde bulunma yöntemiyle enerji verimliliğini artırma tekniklerine başvurulmaktadır.

Acil biçimde onarım ve sorun giderme söz konusu olduğunda kritik olan, mobil jeneratör yardımıyla günlük operasyonun kesinti önlemek için verilen hizmet söz konusudur. Klinik elektrik sistemi onarımı, duruma göre değişiklik göstermektedir.

Elektrik Sisteminin Kullanım Alanları Nelerdir?

Aydınlatma avizelerinden mutfak eşyalarına kadar, yeniden kablo döşeme ihtiyacı bulunan ve elektriğe ihtiyaç olan her alanda, elektrik sistemi vardır.

Klinik elektrik sistemi, kaliteli olmak zorundadır. Çünkü hem cihazların kullanımında hem de kliniğin güvenliği sağlanırken elektrik sistemlerinden yardım alınacaktır. Dolayısıyla Klinik elektrik sistemi kalite içermelidir.

 

 

 

Yorum Bırakın