Klinik Elektrik Kurulum Servisi

Yazan vegatechenergy Kategori Genel

Klinik elektrik kurulum servisi, kullanım alanlarına göre kurulan elektrik servislerinden sadece bir tanesidir ve klinikte bulunan cihazlara elektrik girmesini sağlayan düzenektir.

Bilindiği üzere her ortamın elektrik ihtiyacı farklılık göstermektedir. Dolayısıyla da bu farklılıklar doğrultusunda elektrik kurulum servisleri de değişmektedir. Klinik elektrik kurulum servisi amaç olarak; klinikte bulunan cihazları çalıştırmayı hedeflemektedir.

Klinik Nedir?

Klinik kelimesi; bir tıp terimidir ve Fransızca kökenlidir. Hastanın muayene edildiği yer olarak bilinmektedir. Kliniklerde hastalar muayene edilmektedir ve klinik sahibine göre değişik ürünler bu alanlarda bulunmaktadır.

Örneğin; diş kliniğinde olan ve kadın doğum kliniğinde bulunan elektrikli cihazlar birbirinden tamamen farklıdır. Diş kliniğinde diş röntgeni gibi cihazlar bulunurken, kadın doğum kliniklerinde ulturason cihazı bulunmaktadır. Bahsedilen tüm cihazlar klinik elektrik kurulum servisi ile çalışır hale getirilmektedir.

Elektrik Tesisatı Kurulumu

Elektrik tesisatı kurulumu, konut, ticari ya da herhangi bir kurumsal binaya tamamen yeni elektrik kabloları ve elektrik prizleri takılması işleminin adıdır. Bina tiplerine göre farklı elektrik tesisatı yapılmaktadır. Örneğin; bir konut binası söz konusuysa, konut binaları için kullanılan tellerle kablolama yapılmaktadır. Elektrik prizleri televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve ev aletlerine göre yerleştirilmektedir.

Ancak ticari iş ve konut binalarında ağır miktarlarda elektrikler kullanılmaktadır. Örneğin kliniklerde çok fazla elektrik kullanılmaktadır. Dolayısıyla klinik elektrik kurulum servisi, ev elektrik sistemleri gibi olmamaktadır. Ayrıca fazla elektrik akışı gerçekleştiği yerlerde dayanabilecek tel ile sistem kurulmaktadır.

Yüksek amperle çıkışların yerleştirilmesi de unutulmamalıdır. Bugün insanın çeşitli gereksinimleri için elektrik üretme işlemi oldukça fazladır. Elektrik enerjisi üretim yöntemleri; termal, hidroelektrik, nükleer, güneş, rüzgâr enerjisi ya da başka bir formda olabilmektedir.

Elektrik Tesisatı Kurulumu Nasıl Çalışır?

Üretilen güç bir elektrik dağıtım sistemi yardımıyla bütün kablolara dağıtılmaktadır. Enerji hizmet şirketleri ya da devlet enerji hizmetleri kurumları, elektrik gücünün tüketiciye getirilmesinden sorumlu durumdadır. Klinik elektrik kurulum servisi için de bu kurumları görevlendirmek yanlış olmayacaktır.

Bu noktada tüketiciler büyük bir endüstri ya da sadece bir bireyin eve olabilmektedir. Tüketici gereksinimleri, elektrik güç gereksinimlerine ya da elektrik kullanımına göre büyük ölçüde değişiklikler göstermektedir. Elektrik tesisatının, elektrik, her türlü elektrikli ekipman çalıştıran aydınlatma, ısıtma, veya klima gibi gereksinimleri karşılamak için kullanılıyor olması gereklidir.

Elektrik tesisatı, elektrik sayacı aracılığı ile sağlanan tüm sabit elektrik ekipmanlarını içermektedir. Genellikle duvarlarda ve tavanlarda gizlenen kablolar, aksesuarlar, aksesuarlar prizler, anahtar elektrik tesisatı ögeleri olarak geçmektedir.

Elektrik Devresi Nedir ve Elemanları Nelerdir?

Elektrik devresi; direnç, kondansatör, iletim hatları, güç kaynağı gibi farklı devre limanlarının bir araya gelerek oluşturduğu devreleri verilen genel isimdir. Devre elemanları, bir elektrik devresinin meydana gelmesini sağlayan parçaların genel koyulmuş isimlerdir. Pil, kablo, ampul ve anahtar birer devre elemanı konumundadır. Elektrik devresi kurulumu bu elemanların birleşmesi ile gerçekleşmektedir.

Teknik elemanlar hızlı sanayileşmenin, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın en önemli faktörlerinden biridir. Hızlı ve sürekli üretim, yeterli montaj, işletmeye alma, bakım ve onarım teknikleri uzmanların aynı dili kullanmaları ile meydana gelmektedir. Yapılan işin istenen özelliklerde olması için teknik elemanlarının, elektrik devre şemalarını eksiksiz bir biçimde okuma ve buna birebir uygulamaları gerekmektedir. Bu noktada da karşımıza devre elemanlarının sembolleri bilmek çıkmaktadır.

Elektronik devre elemanları kendi aralarında iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu iki grup; pasif devre limanları ve aktif devre elemanları şeklindedir.

Pasif devre elemanları; dirençler, kondansatörler, bobinler şeklinde sıralanmaktadır. Aktif devre elemanları ise; transistörler ve entegre devreler biçiminde sıralanmaktadır.

Kısa bir biçimde devre elemanlarının görevleri sayılacak olursa ilk eleman pildir. Bir elektrik devresinde enerjisini sağlayan araç pildir. İkinci eleman pil yatağıdır. Pilin yerleştirildiği yere pil yatağı denmektedir ve artı – eksi kutupları pil yatağı üzerinde bulunmaktadır.

Üçüncü eleman lambadır. Elektrik enerjisini, ışık enerjisi olarak yansıtan elektrik devre elemanına lamba denmektedir. Dördüncü eleman bağlantı kablosudur.  Devredeki elemanlar arasındaki bağlantıyı ve elektriğin iletilmesini sağlamakta olan, etken maddelerden yapılan tellere bağlantı kablosu denmektedir. Beşinci eleman anahtardır. Devreden geçen akımın kesilmesine ya da açılmasını sağlayan devre elemanına anahtar denmektedir.

Elektrik Kurulumunda Olan Teknik Özellikler

Elektrik tesisatı kurulumu, önleyici bakım ve onarım gibi tüm hizmetler, konutların yeni sıra ticari ve endüstriyel binalar içinde geçerli olmaktadır. Elektrik tesisatı kurulumu için belli başlı örnekler vardır. Özel kurulun söz konusu olduğu zaman; yedek jeneratörlerin, trance anahtarlarını ve uzaktan inen elektrik paneli kurulumutasarımlanması ve kurulması söz konusudur. Yine güneş panelleri ve elektrik bileşenleri de özel kurulum içerisindedir. Klima ekipman gücü ve kontrolleri de özel kurum içerisinde sayılmaktadır.

Yüksek gerilim sistemlerine geçtiğimizde ise yüksek gerilim elektrik kablolarının, anahtarlarının montajı ve onarımı söz konusudur. Güneş enerji sistemlerinin kurulumu yüksek gerilim sistemleri içerisindedir.

Enerji yönetim sistemleri üçüncü bir kurdum türüdür. Özetle, havalandırma ve aydınlatmanın otomatik kontrole izlenmesi için önce sisteminin kurulması gerçekleşmektedir. Güç tüketimini tahmin ederek enerji verimliliğini artırma teknikleri kullanılmaktadır. Ağdaki elektrik arzını dengelemek için yük yöntem sistemlerinin de kurulması gerekmektedir.

Acil onarım ve sorun giderme söz konusu olduğunda ise iş açısından kritik öneme sahip elektrik sistemlerinin güç kaynağı sorununu giderme onarımı mobil jeneratör ile acil durum güç restorasyonu ve günlük operasyonun kesinti önlemek için verilen hizmet söz konusudur. Klinik elektrik kurulum servisi onarım konusunda oldukça gelişmiş bir servistir.

Elektrik Kurulumunun Kullanım Alanları Nelerdir?

Modern aydınlatma avizelerinden mutfağa, yeniden kablo döşeme kadar bir elektrik kurumuna ihtiyaç duyabilen birçok alan varlığından söz etmek mümkündür. Güvenliği korumak, mülkün bütünlüğünü sağlamak ve yeni alanları mümkün olduğunca güzel veya kullanışlı yapmak için iyi bir elektrik sistemi gerekmektedir. Elektrik kurulum maliyeti kullanıldığı alana göre de değişmektedir.

İnsan hayatında elektrik her noktada oldukça aktif kullanılmaktadır. Örneğin; kliniklerde dahi cihazlar elektrik yardımıyla çalışmaktadır. Dolayısıyla klinik elektrik kurulum servisi varlığından söz etmek de son derece mümkündür.

Yorum Bırakın