Klinik Elektrik Arızasında Ne Yapmalıyım?

Yazan vegatechenergy Kategori Genel

Klinik Elektrik Arızasında Ne Yapmalıyım?

Klinik elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusu hastane sahiplerinin ve hatta çalışanlarının aklında bulunabilecek bir soru çeşididir.

Elektrik sistemi kurulduktan sonra belli aralıklar ile kontrol edilmesi gereken bir sistem uygulamasıdır. Bu kontroller düzgün olarak gerçekleşmez ise hastanelerde elektrik kesintileri gerçekleşebilmektedir. Klinik elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusu çalışan kişilerin aklında oluşabilecek bir sorudur. Bu sorunun cevabı düşünüldüğü zaman oldukça basittir.

Klinik elektrik sistemi, günümüz modern hayatının merkezinde kalan kliniklerin elektriğe ulaşmasını sağlayan sistemin genel ismidir. Elektrik, hayatın her noktasında olduğu gibi birçok elektrikli cihazın bulunduğu klinikler için de son derece önemlidir. Elektrik olmadığı zaman, kliniklerin işleyişe devam etmesi söz konusu değildir. Elektrik sistemi arızası meydana geldiğinde de kliniklerde ciddi bir aksayış oluşmaktadır. Klinik elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusunu ortadan kaldırabilmek için, klinik yönetiminin çalışanlara eğitim vermesi çok iyi bir davranış olacaktır.

Klinik Nedir?

Klinik kelimesi; bir tıp terimidir ve kökeni Fransızca’ ya dayanmaktadır. Hastanın muayene edildiği alandır. Kliniklerde hastalar muayene edilmektedir ve klinik sahibine göre değişik ürünler bu alanlarda bulunmaktadır.

Örneğin; diş kliniğinde olan ve kadın doğum kliniğinde olan elektrikli malzemelerin ve cihazların hepsi birbirinden tamamen farklıdır. Diş kliniğinde diş röntgeni gibi cihazlar bulunurken, kadın doğum kliniklerinde ulturason cihazı gibi aletler bulunmaktadır. Bahsi geçen tüm cihazlar klinik elektrik sistemi sayesinde çalışır hale gelmektedir.

Elektrik Sistemi Kurulumu

Elektrik sisteminin kurulumunun nasıl olduğu birçok insanın aklında bulunan bir sorudur. Söz edilen elektrik sistemi kurulumu, konut, ticari veya herhangi bir binaya tamamen yeni elektrik kabloları döşenmesi işleminin genel adıdır. Bu döşenme işlemi bittikten sonra elektrik sistemi kurulumu tamamlanmış olur.

Bina türlerine göre farklı elektrik sistemi uygulamalarından bahsetmek mümkündür. Örneğin; konut söz konusuysa, konut için kullanılan sistemler tercih edilmektedir. Sistem kurulmadan önceyse kurulum kesinlikle tekrardan gözden geçirilmelidir. Evlerde elektrik prizleri televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi elektrik ile çalışan aletlere göre yerleştirilmelidir.

Bunun yanı sıra ticari iş merkezi olarak kullanılan binalarda fazla miktarlarda elektrikler kullanılmaktadır. Örneğin; kliniklerde oldukça fazla miktarda elektrik kullanılmaktadır. Dolayısıyla klinik elektrik sistemi ile ev elektrik sistemi aynı olmamaktadır. Ayrıca fazla elektrik akışı gerçekleştiği bina ve alanlarda,  bu akışlara dayanabilecek güçte tellerle elektrik sistemi kurulmaktadır. Klinik elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusu çalışanların akıllarında bulunmaktadır. Dolayısıyla klinik personellerine klinik elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusunu cevaplayabilecek biçimde bilgi verilmelidir.

Elektrik Sistemi Nasıl Çalışır?

İnsanların aklında elektrik sistemi nasıl çalışır sorusu bulunabilmektedir. Üretilmiş olan güç bir elektrik sistemi sayesinde bütün kablolara eşit miktarlarda dağıtılmaktadır. Enerji hizmet şirketleri ve devlet enerji hizmetleri kurumları, elektrik gücünün tüketiciye getirilmesinden sorumlu kurumlardır. Kliniklerdeki elektrik kurulumu için de bu kurumları görevlendirmek yanlış olmayacaktır.

Elektrik konusunda tüketici, büyük bir endüstri fabrikası ya da sadece bir bireyin evi olarak değişebilmektedir. Tüketicinin gereksinimleri, elektrik güç gereksinimlerine ya da elektrik kullanım miktarına göre değişim göstermektedir. Elektrik sistemi, her türlü elektrikli aleti çalıştırmak, aydınlatmayı sağlamak, ısıtmak ya da klima gibi ihtiyaçları karşılamak için kullanılmaktadır.

Elektrik tesisatı, sabit durumda olan tüm ekipmanları içerisinde barındırmaktadır. Kablolar, aksesuarlar, prizler ve anahtar elektrik tesisatının temel ögeleri konumundadır.

Elektrik Devresi Nedir ve Elemanları Nelerdir?

Elektrik devresi; direnç, kondansatör, iletim hatları, güç kaynağı gibi farklı devre üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu devrenin genel olan adıdır. Devre elemanları, bir elektrik devresinin meydana gelmesini sağlayan parçaların özel isimleri olarak adlandırılmaktadır. Pil, kablo, ampul ve anahtar, elektrik devresi için çok önemli ögelerdir.

Elektronik devre elemanları kendi aralarında iki gruba ayrılmaktadır. Bu iki grup; pasif olan devre elemanları grubu ve aktif olan devre elemanları grubu biçimindedir.

Pasif olan devre elemanları; dirençler, kondansatörler, bobinler şeklinde açıklanmaktadır. Aktif devre elemanları; transistörler ve entegre devreler şeklindedir.

Kısa bir biçimde devre elemanlarının görevleri sayılacak olursa; pil en önemli konumdadır. Elektrik devresine enerjiyi sağlayan eleman kendisidir. İkinci en önemli olarak anılan elemansa pilin yatağıdır. Pilin yerleştirildiği kısımdır ve artı – eksi kutupları pil yatağının üstündedir.

Üçüncü ve asıl olarak ilgiyi üzerine çeken eleman lambadır. Çünkü elektrik enerjisini, ışık enerjisi olarak yansıtan elektrik devre elemanı konumundadır. Dördüncü eleman bağlantı kablolarının tamamı olarak açıklanabilmektedir.  Devredeki elemanlar arasındaki bağlantıyı ve elektriğin diğer ögelere iletilmesini sağlamakta olan tellere, bağlantı kablosu denir. Beşinci elemansa elektrik devresinin anahtarıdır. Devreden geçen akımın açılmasını ya da kapatılmasını sağlayan devre elemanına anahtar denir.

Elektrik sistemleri bu elemanlardan oluşan birliğin tamamıdır. Özellikle insanların sık bulunduğu binalarda elektrik sistemleri son derece önemlidir. Örneğin; klinik elektrik sistemi, aksamaya uğrarsa büyük sorunlar meydana gelebilir. Dolayısıyla klinik personeline akılda bulunan klinik elektrik arızasında ne yapmalıyımsorusunu cevaplayabilecek kadar bilgi verilmelidir.

Elektrik Sisteminin Kullanım Alanları Nelerdir?

Aydınlatma avizelerinden mutfak eşyalarına kadar, yeniden kablo döşeme ihtiyacı bulunan ve elektriğe ihtiyaç olan her alanda, elektrik sistemi kullanılmaktadır. Elektrik sistemlerinin sekteye uğramaması ve belirli aralıklar ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer bu kontroller düzgün bir biçimde uygulanmaz ve takip edilmez ise elektrik sistemlerinde arızalar meydana gelecektir. Bu arızalar, alanlarda aksamalara sebebiyet vermektedir. Özellikle insanların çok olduğu ve önemli konumda olan binalarda arızalar daha da önemli sorunlara sebebiyet vermektedir.

Klinik elektrik sistemi, kaliteli olmak zorunda olan bir sistemdir. Çünkü hem cihazların kullanımında hem de kliniğin güvenliği sağlanırken elektrik sistemlerinden yardım alınmaktadır. Bu noktada oluşabilecek herhangi bir arıza kliniği sıkıntıya sokmaktadır. Dolayısıyla personele klinik elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusuna cevap verecek kadar bilgi verilmelidir. Bu nokta asla atlanmamalıdır. Çünkü klinik elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusuna cevap vererek problemi hemen çözmek gerekmektedir.

 

 

Yorum Bırakın