IT Sistemlerde İzolasyon İzleme Cihazlarının Önemi

Yazan vegatechenergy — Kategori ELEKTRİK KONTROL, Genel — 26 Kasım 2018

26

Kas
2018

Yazı İçeriği

Besleme sistemlerinin güvenliği söz konusu olduğu sürece, IT Sistem en yüksek avantajları sunmaktadır. Bu nedenle, güç kaynağının azami güvenilirliği ve güvenliğinin gerekli olduğu birçok alanda kullanılmaktadır. İzolasyon izleme sistemine kullanılan IT sistemler birçok farklı enerji sisteminde giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır çünkü güç kaynağının beklenmedik bir arızası ciddi masraflara neden olabilir.

İzolasyon izleme cihazı sayesinde ileri bilgiler

IEC 60364-4-41 normuna göre, bir IT sistem her zaman bir izolasyon izleme cihazı ile donatılmalıdır. Aktif iletkenler ile toprak arasına bağlanan izolasyon izleme cihazı, bir DC ölçüm gerilimini sisteme bindirir. Bir izolasyon hatası meydana geldiğinde, sistem ve toprak arasındaki ölçüm devresi izolasyon arızası RF kullanılarak kapatılır,

böylece izolasyon arızasına orantılı olan bir DC Ölçüm akımı Im meydana gelir. Bu DC ölçüm akımı, elektronik devre sistemi tarafından ölçülen bir gerilim azalmasına neden olur. Eğer bu gerilim, izolasyon direncine orantılı olan belirli bir değeri geçerse, alarm LED’leri ve alarm kontakları üzerinden bir sinyal verir. Sistemde mevcut olan küçük sistem sızıntı kapasitansları Ce sadece DC geriliminin ölçüm değerine kadar olacak ve kısa geçici tepkinin sonrasında ölçümü etkilemeyecektir. Bir izolasyon izleme cihazı için gerekliliklerin detaylı bir açıklaması IEC 61557-8 standardında verilmiştir. İzolasyon izleme cihazı sayesinde elektrik tesisatının operatörüne, koruyucu bakım önlemlerinde etkin destek sunan gerekli detaylı bilgiler sunulmaktadır

Modern elektrik yükleri için modern ölçüm ilkeleri

Daha önce tanımlanan ölçüm ilkesi, sadece AC yükler söz konusu olduğunda kullanılabilir. Bununla birlikte, elektrik yüklerinin yapısında son zamanlarda değişimler olmuştur. Çoğu durumda, anahtarlamalı güç kaynakları olan sürücüler veya yükler vardır (örn. kişisel bilgisayarlar, elektronik kontrol devreleri). Bir yanda sınırlı güç kaybı, daha küçük boyutlar ve daha düşük ağırlığın avantajları varken diğer yandan switched-modlu güç kaynağı birimlerinin neden olduğu harmonik bileşenlerin ve DC kaçak akımların neden olduğu problemler söz konusu olabilmektedir. DC gerilim ölçüm ilkesini kullanan izolasyon izleme cihazları, DC bileşenlerinden dolayı yanlış alarmlara neden olabilir. Bunun nedeni, bir arıza olması durumunda ölçüm gerilimine ek olarak bu ikincil gerilimler ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, bir arıza durumunda bu ikincil gerilimler ölçüm voltajının üstüne binebilir ve dolayısıyla artan bir ölçüm akımına aynı zamanda artan tepki duyarlılığına yol açar (Şekil 6).

Sistem ve toprak arasında genellikle parazit giderici filtreler (EMC) şeklinde bulunan yüksek sistem kaçak kapasiteleri, DC ölçme voltajlı izolasyon izleme cihazları için bir parazit kaynağıdır. IT Sistemini açarken, DC ölçüm gerilimi için bu kapasitanslar toprağa düşük bir omik bağlantı sunar ve bu sayede yüksek bir ölçüm DC akımı (Ce için yük akımı) akarak izolasyon izleme cihazı üzerinden bir alarm mesajına neden olur.

DC ölçüm gerilimleri ve sistem sızıntı kapasitanslarının neden olduğu izolasyon ölçümü üzerindeki bu etkiyi ortadan kaldırmak için, modern izolasyon izleme cihazları darbeli bir ölçüm gerilimi ile çalışır. Bu ölçüm prensibi, Ce yük eğrisini dikkate alarak, değişken saat sürelerine sahip sistem sızıntı kapasitanslarına yanıt verir. Gerçekleşen ikincil DC gerilimlerinin değeri, bir ölçüm döngüsü içerisinde belirlenir ve bu şekilde izolasyon direnci tespit edildiğinde gereken şekilde dikkate alınabilir. Uygulamada bunun anlamı, ne ikincil DC gerilimleri ne de yüksek sistem sızıntı kapasitansları artık ölçüm sonuçlarını etkileyemez ve bu şekilde izolasyon direncinin hassas bir şekilde belirlenmesine izin verir. En son uluslararası standart olan IEC 61557-8 içerisinde, ölçüm ilkesinden bağımsız olarak AC 1000V ve DC 1500 V’ye kadar sistemlerde kullanılan izolasyon izleme cihazlarının gereklilikleri anlatılmaktadır.

Elektriksel güvenlik ve işletme devamlılığı açısından modern güç kaynaklarının gerekliliklerini yerine getirmek için, yeni nesil izolasyon izleme cihazları geliştirilmiştir. Yeni AMPPlus ölçüm ilkesi genişletilmiş sistemlerde ve değişken hızlı sürücülere sahip sistemlerde bile izolasyon direncinin hassas bir şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Cihaz üzerindeki değerler kullanılarak elektrik tesisatının mevcut durumu hakkında kapsamlı bilgiler, gerekli detaylar alınabilmektedir. Bunların yanı sıra, ölçülen verilerin, tarih ve saat dahil olmak üzere olayların kaydedilmesi için, haberleşme arayüzü kullanılarak daha yüksek düzeydeki sistemlere aktarılması veya bir bellekte ölçüm verilerin kaydedilmesi mümkündür.

Sonuç

DIN VDE 0100-410 ve IEC 60364-4-41 standartlarına göre, izolasyon izleme cihazları, enerjili bölümler ile açıkta kalan iletken bölümler veya toprak arasındaki ilk arızayı bildirmek için IT sistemlerde kesinlikle kullanılması gereken vazgeçilmez bir bileşendir.

Yorum Bırakın