Işık Şiddeti Nedir?

Yazan Vegatech Energy Kategori ENERJİ

Işık şiddeti nedir? sorusu ile araştırmalar yapan kişiler bu kavramın ışığın yaydığı parlaklık ile yakından ilgili olduğunu görmektedir. Işık şiddeti kavramını ölçmek isteyen kişiler geçmişten bugüne kadar pek çok deney ve bilimsel çalışmalar yapmıştır. Bilim insanları her geçen gün yeni araştırmalar ve çalışmalar yaparak bilime katkı sunmaya devam etmektedir.

Işık şiddeti ölçümü ilk zamanlarda mum kullanılarak yapılmıştır. Ancak sonrasında ampulün icat edilmesiyle yapay ışık kaynakları kısa sürede büyük bir gelişme kaydetmiştir. Her geçen gün daha farklı ışık yayan cihazlar insanların kullanımına sunulmaktadır. Bu nedenle ışık şiddetinin ölçülmesi de önem kazanan konular arasında yer almaktadır. Işık şiddeti ile ışık yoğunluğu birbirinden ayrılan kavramlar olmaktadır.

Işık Şiddeti Birimi

Işığın belirli bir yöndeki yoğunluğunu ifade eden kavram ışık şiddeti nedir? sorusunun cevabını oluşturmaktadır. Herhangi bir ışık kaynağından birim zamanda herhangi bir yönde ilerleyen ışığın yoğunluğu Kandela kavramı ile belirtilmektedir. Işık şiddeti birimi Kandela olmaktadır. Kaynağın ne kadar ışık verdiğini ifade eden kavram ise lümen olmaktadır.

Işık şiddeti ne ile ölçülür konusunda araştırmalar yapan ve ışık şiddetini ölçen kişiler elde ettikleri sayısal kavramı kandela birimi ile ifade etmektedir. Kandela, belirli bir zaman diliminde bir kaynaktan herhangi bir yönde çıkan ışığın yoğunluğunu ifade etmektedir. Bu nedenle ışık kaynağının toplamda ne kadar ışık ürettiği ile ilgilenmemektedir. Bu kavram lümen olmakta ve farklı bir tanıma sahip olmaktadır.

Işık Şiddeti Ölçümü

Işık şiddeti nedir? sorusuna cevap bulan kişilerin araştırdıkları bir başka konu ise ışık şiddetinin ölçümü olmaktadır. Işık şiddeti neyle ölçülür? Sorusuna verilecek teknikle birlikte ışığın ifade edileceği kavram da değişmektedir. Işığı ölçmek için farklı teknikler kullanılmaktadır. Fotometre ve lüksmetre ışığın ölçülmesinde kullanılan kavramları ifade etmektedir.

Işık şiddetini ölçerken kandela kavramı karşımıza çıkmaktadır. Kandela, ışık şiddetinin birimi olmaktadır. Işık şiddeti sembolü ise Kandelanın kısaltması olan cd sembolü olmaktadır. Ölçülen Kandela değeri, sayısal değerin yanında bu sembolün de yazılması ile ifade edilmektedir. Kandelanın kısaltması olan cd, sayısal değerden sonra yazılmaktadır. Örneğin 800 cd, 1500 cd gibi yazılmaktadır.

Işık Şiddeti Nasıl Hesaplanır?

Herhangi bir ışık kaynağından herhangi bir yöne, birim zamanda yayılan ışığın yoğunluğu ölçülmek istendiğinde ışık şiddeti nedir? sorusu ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Işık şiddetinin hesaplanması ile o ışık kaynağının ürettiği toplam ışık enerjisi değil, birim zamanda herhangi bir yöndeki ışık yoğunluğu elde edilmektedir.

Işık şiddeti hesaplaması ışık şiddeti formülü ile gerçekleştirilmekte ve sonuç cd kısaltması ile belirtilmektedir. Işık kaynağından çıkan ışığın yoğunluğu kadar, lensin açısı da ışık şiddeti üzerinde etkili olmaktadır. Dar bir açıdaki lensten yansıtılan ışığın şiddeti, geniş bir açıyla yansıtıldığından daha güçlü olmaktadır. Bu nedenle lümen değeri yani toplam ışık miktarı aynı kalsa da Kandela değişebilmektedir.

Yorum Bırakın