Hastane Elektrik Sistemi

Yazan vegatechenergy Kategori Genel

Hastane elektrik sistemi, günümüz modern hayatının merkezinde kalan hastanelerin elektriğe ulaşmasını sağlayan sistemin genel adıdır.

Elektrik, hayatın her noktasında olduğu gibi birçok elektrikli cihazın bulunduğu hastaneler için de oldukça önemlidir. Elektrik olmadığı zaman, hastanelerin işleyişe devam etmesi mümkün değildir. Elektrik sistemi arızası meydana geldiğinde de hastanelerde büyük bir aksayış meydana gelmektedir.

Hastane Nedir?

Hasta ve yaralılara acil bir biçimde ayakta veya yatarak tedavi uygulanan kurumlara hastane ismi verilmiştir. Hastanelerde birçok poliklinik vardır. Ancak bazı bölümler için özel hastanelerin bulunduğunu söylemek de yanlış olmaz. Örneğin; diş hastanesi biçiminde ayrı bir hastane vardır.

Her hastanenin kullandığı cihazlar farklıdır. Örneğin; diş hastanesinde olan ve kadın doğum hastanesinde bulunan elektrikli cihazlar birbirinden ayrı olmak zorundadır. Diş hastanesinde diş röntgen cihazı bulunurken, kadın doğum hastanelerinde ulturason cihazları vardır. Cihazlar değiştiği için hastane elektrik sistemi de değişmektedir.

Elektrik Sistemi Kurulumu

Elektrik sistemi nasıl kurulur sorusu birçok insanın aklında bulunmaktadır. Söz edilen elektrik sistemi kurulumu, konut, ticari ya da herhangi bir binaya tamamen yeni elektrik kabloları döşenmesidir. Bu döşenme işlemi bittikten sonra elektrik sistemi kurulumu gerçekleştirilmiş olur.

Bina türlerine göre farklı elektrik sistemi uygulamalarına başvurulmaktadır. Örneğin; ev söz konusuysa, konut için kullanılan sistemler kurulmaktadır. Sistem kurulmadan önceyse kurulum gözden geçirilmelidir. Evlerde elektrik prizleri televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrik ile çalışan aletlere göre yerleştirilmektedir.

Bunun yanı sıra ticari iş yapılan binalarda ağır miktarlarda elektrikler kullanılmaktadır. Örneğin hastanelerde oldukça fazla miktarda elektrik kullanılmaktadır. Dolayısıyla hastane elektrik sistemi ile ev elektrik sistemi aynı olmamaktadır. Ayrıca fazla elektrik akışı gerçekleştiği alanlarda,  bu akışlara dayanabilecek güçte tellerle elektrik sistemi kurulmaktadır.

Yüksek amperli çıkışların ve prizlerin yerleştirilmesi olayı da unutulmamalıdır. Yaşadığımız dönemde insanın çeşitli gereksinimleri için elektrik üretme işlemi çok fazladır. Elektrik enerjisi üretmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. En meşhur üretim yöntemleri; termal, hidroelektrik, nükleer, güneş, rüzgâr enerjisi biçiminde sıralanmaktadır.

Elektrik Sistemi Nasıl Çalışır?

İnsanların aklında elektrik sistemi nasıl çalışır sorusu bulunmaktadır. Üretilmiş olan güç bir elektrik dağıtım sistemi sayesinde bütün kablolara eşit miktarda dağıtılmaktadır. Enerji hizmet şirketleri ve devlet enerji hizmetleri kurumları, elektrik gücünün tüketiciye getirilmesinden sorumlu konumdadır. Hastanelerdeki elektrik kurulumu için de bu kurumları görevlendirmek yanlış olmayacaktır.

Elektrik konusunda tüketici, büyük bir endüstri fabrikası ya da sadece bir bireyin eve olabilmektedir. Tüketicinin gereksinimleri, elektrik güç gereksinimlerine veya elektrik kullanım miktarına göre değişiklik göstermektedir. Elektrik sistemi, her türlü elektrikli aleti çalıştırmak, aydınlatma, ısıtma, veya klima gibi gereksinimleri karşılamak için kullanılmaktadır.

Elektrik tesisatı, tüm sabit elektrik ekipmanlarını içerisinde barındırmaktadır. Kablolar, aksesuarlar, prizler ve anahtar elektrik tesisatının ögeleri olarak geçmektedir.

Elektrik Devresi Nedir ve Elemanları Nelerdir?

Elektrik devresi; direnç, kondansatör, iletim hatları, güç kaynağı gibi farklı devre üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu devrelerdir. Devre elemanları, bir elektrik devresinin meydana gelmesini sağlayan parçaların özel adlarıdır. Pil, kablo, ampul ve anahtar, elektrik devresi için önemli elemanlardır. Söz edilen devre elektrik sisteminin genel adı olarak sayılmaktadır.

Elektronik devre elemanları kendi aralarında iki bölüme ayrılmaktadır. Bu iki bölüm; pasif devre elemanları ve aktif devre elemanları biçimindedir.

Pasif devre elemanları; dirençler, kondansatörler, bobinler şeklinde açıklanır. Aktif devre elemanları; transistörler ve entegre devreler biçiminde sıralanmaktadır.

Kısa bir şekilde devre elemanlarının görevleri sayılacak olursa; pil, en önemli elemandır. Bir elektrik devresinde enerjisini sağlayan eleman pildir. İkinci önemli eleman ise pil yatağıdır. Pilin yerleştirildiği yerdir ve artı – eksi kutupları pil yatağının üstünde bulunmaktadır.

Üçüncü ve asıl olarak çeken eleman lambadır. Çünkü elektrik enerjisini, ışık enerjisi olarak yansıtan elektrik devre elemanına lambadır. Dördüncü eleman bağlantı kablolarının tümüdür.  Devredeki elemanlar arasındaki bağlantıyı ve elektriğin diğerlerine iletilmesini sağlamakta olan tellere, bağlantı kablosu denilmiştir. Beşinci elemansa devre anahtarıdır. Devreden geçen akımın açılmasını ya da kapatılmasını sağlayan devre elemanına anahtar adı verilmiştir. Açıp kapama görevi sebebiyle anahtar olarak isimlendirilmiştir.

Elektrik sistemleri bu elemanlardan oluşan birliğin büyük adıdır. Özellikle insanların sık bulunduğu binalarda elektrik sistemleri daha önemlidir. Örneğin; hastane elektrik sistemi, aksamaya uğramaması gereken bir sistemdir.

Elektrik Sisteminde Olan Teknik Özellikler

Elektrik sistemi, önleyici bakım ve onarım gibi tüm hizmetler, sadece evler için değil, ticari ve endüstriyel binalar içinde geçerlidir. Elektrik sistemi kurulumu için bazı örnekler bulunmaktadır. Özel kurulum söz konusu olduğu zaman; yedek jeneratörlerin, trance anahtarlarını ve uzaktan inen elektrik sistemi tasarımlanması ve kurulması önemlidir. Yine güneş panelleri ve elektrik bileşenleri de özel kurulum başlığı içerisinde yer almaktadır. Klima ekipman gücü ve bu güçlerin kontrolleri de özel kurum içerisindedir.

Yüksek gerilim sistemlerine geçtiğimizde ise elektrik kablolarının, anahtarlarının montajından ve düzenlenmesinden söz etmek gerekmektedir. Güneş enerji sistemlerinin kurulumu da yüksek gerilim sistemleri alt başlığında yer almaktadır.

Enerji yönetim sistemleri üçüncü bir kurulum çeşididir. Özetle, havalandırma ve aydınlatmanın otomatik kontrol ile izlenmesi amacıyla önce sisteminin kurulması gerekmektedir. Güç tüketimi hakkında tahminde bulunma yöntemi ile enerji verimliliğini artırma teknikleri kullanılmaktadır. Ağda bulunan elektrik beklentisini dengelemek için yük yöntem sistemlerinin de kurulumu gerekmektedir.

Acil biçimde onarım ve sorun giderme söz konusu olduğunda ise iş açısından kritik olan elektrik sistemlerinin güç kaynağı sorununu giderme onarımı mobil jeneratör yardımıyla günlük operasyonun kesinti önlemek için verilen hizmet söz konusudur. Hastane elektrik sistemi onarımı, duruma göre değişiklik göstermektedir.

Elektrik Sisteminin Kullanım Alanları Nelerdir?

Aydınlatma avizelerinden mutfak eşyalarına kadar, yeniden kablo döşeme ihtiyacı duyulan ve elektriğe ihtiyaç duyabilen birçok alanda, elektrik sisteminin varlığından söz edilmektedir. Güven sağlamak, mülkün bütünlüğünü koruyabilmek ve yeni alanları mümkün olduğunca kullanışlı yapmak için kaliteli bir elektrik sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Hastane elektrik sistemi, kaliteli olmak zorundadır. Çünkü hem cihazların kullanımında hem de hastanenin güvenliği sağlanırken elektrik sistemlerinden yardım alınmaktadır. Dolayısıyla hastane elektrik sistemi son derece önemlidir.

 

 

Yorum Bırakın