Hastane Elektrik Projesi

Yazan Vegatech Energy Kategori SAĞLIK

Günümüzün modern hastanelerinin can damarı güç, iletişim ve özel sistemler, bilgisayar sunucusu rafının kolektif uğultu olacağı bir çalışma ortamında tasarlanmaktadır. 

Bu karmaşık, katmanlı tasarımları hareketli bir şantiyeye kurmanız gerektiğinde ve sağlık projelerine özel birçok kural daha olduğunda çalışmaları koordine edilmesi gereken çok sayıda iş grubu ortaya çıkmaktadır. 

Bir hastane için gerekli olan ek hizmetler arasında tıbbi gazlar, çok daha kapsamlı tesisat, çatallı elektrik hizmeti için çoklu kanallar ve hemşire çağrısı, mavi kod, interkom, kablosuz telemetri, çağrı, saatler, kablo televizyon ve kapalı devre televizyon gibi çeşitli özel sistemler bulunur. 

Bunun ötesinde, sağlık kuruluşlarının her biri tekil elektrik, iletişim, aydınlatma, özel sistem ve HVAC gereksinimleri olan kateterizasyon laboratuarları, CT taraması ve radyoloji odaları gibi çok sayıda özel kullanım bölgesi vardır. 

Son olarak, hastane projeleri devlet sağlık bakanlığı müfettişleri tarafından, hükümet binası müfettişleri ve sahip temsilcilerinin ötesinde ek bir düzenleyici katmana tabi olduğundan üçüncü taraf gözetimi eklenmektedir. İnsanların, malzemelerin ve makinelerin girdabına, inşaat ilkeleri ve “inşa edilebilirlik” çizimlerinin eşleştirilmesi, üretimi kolaylaştırmak için önceliklendirme ve basitleştirme konusunda son derece yararlı olabilmektedir. 

Hastane elektrik planı yaparken ilk yapmanız gereken hastanede kullanılması muhtemel makinaların güçlerini hesap etmenizdir.  Çünkü bu makineler oldukça fazla ve yoğun güç gerektiren ve özel bir plan ile çizilmesi gereken projelerdir. 

Bu alanlara özel elektrik alt yapısı çekilmelidir. Özellikle MR cihazının gücünü bilmek çok önemlidir. 50kVA’a kadar güç isteyen MR cihazları vardır. 

Bu sebeple buralara uygun elektrik planı çizilmediğinde hastane planı tamamen yanlış çizilmiş olur. Ameliyathaneler de özel olarak çizilmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken noktalardır. Her ameliyathanenin ayrı tali pano konulmasına ihtiyacı vardır.
Bunların yanı sıra kurulu gücü 100 kW ve üstü alanlarda ana panonuzu enerji odası içine almanız gerekir. Telefon santrali ve kabinet için de ayrıca bir oda olması gerekir.

  • ups
  • yangın algılama ve uyarı tesisatı
  • paratoner
  • acil durum aydınlatma ve yönlendirme tesisatı
  • anons ve seslendirme tesisatı
  • acil hemşire/doktor çağırma tesisatı
  • yapmanız gereken diğer tesisatlardır.
  • branşman ve kolon hatlarını ileriye dönük olarak seçmen daha uygun olur.

Kaynakça:

http://www.emo.org.tr/ekler/505c46adf12b8c3_ek.pdf

http://www.poweringhealth.org/Pubs/PNADJ557.pdf

Yorum Bırakın