Hastane Elektrik Arızasında Ne Yapmalıyım?

Yazan vegatechenergy Kategori Genel

Hastane Elektrik Arızasında Ne Yapmalıyım?

Hastane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusu hastane sahiplerinin ve hatta çalışanlarının aklında bulunabilecek bir soru çeşididir.

Elektrik sistemi kurulduktan sonra belli aralıklar ile kontrol edilmesi gereken bir sistemdir. Bu kontroller düzgün biçimde gerçekleşmez ise hastanelerde elektrik kesintileri gerçekleşebilmektedir. Hastane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusu çalışan kişilerin aklında oluşabilecek bir sorudur. Bu sorunun cevabı düşünüldüğü zaman oldukça kolaydır.

Hastane elektrik sistemi, günümüz modern hayatının merkezinde kalan hastanelerin elektriğe ulaşmasını sağlayan sistemin genel ismidir. Elektrik, hayatın her noktasında olduğu gibi birçok elektrikli cihazın bulunduğu hastaneler için de son derece önemlidir. Elektrik olmadığı zaman, hastanelerin işleyişe devam etmesi söz konusu değildir. Elektrik sistemi arızası meydana geldiğinde de hastanelerde büyük bir aksayış oluşmaktadır. Hastane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusunu ortadan kaldırabilmek için, hastane yönetiminin çalışanlara eğitim vermesi çok iyi bir davranış olacaktır.

Hastane Nedir?

Hasta ve yaralılara acil bir biçimde ayakta ya da yatarak tedavi uygulanan kurumlara hastane ismi verilmiştir. Hastanelerde birçok poliklinik bulunmaktadır. Ancak bazı bölümler için özel hastanelerin bulunduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Örneğin; diş hastanesi biçiminde ayrı bir hastane bulunmaktadır.

Her hastanenin kullandığı cihazlar birbirinden farklıdır. Örneğin; diş hastanesinde olan ve kadın doğum hastanesinde bulunan elektrikli cihazlar birbirinden tamamen ayrı olmak zorundadır. Diş hastanesinde diş röntgen cihazı bulunurken, kadın doğum hastanelerinde ulturason cihazları bulunur. Cihazlar değiştiği için hastane elektrik sistemi de değişir. Elektrik sisteminin değişiyor olması arızaların da farklı noktalardan çıkması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hastane personelinin aklında bulunan hastane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusu çeşitlenebilmektedir.

Elektrik Sistemi Nasıl Çalışır?

İnsanların aklında elektrik sistemi nasıl çalışır sorusu da bulunabilmektedir. Üretilmiş olan güç bir elektrik dağıtım sistemi sayesinde bütün kablolara eş miktarda dağıtılmaktadır. Enerji hizmet şirketleri ve devlet enerji hizmetleri kurumları, elektrik gücünün tüketiciye getirilmesinden sorumludur. Hastanelerdeki elektrik kurulumu için de bu kurumları görevlendirmek yanlış olmaz.

Elektrik konusunda tüketici, büyük bir endüstri fabrikası ya da sadece bir bireyin evi olabilir. Tüketicinin gereksinimleri, elektrik güç gereksinimlerine ya da elektrik kullanım miktarına göre değişiklik göstermektedir. Elektrik sistemi, her türlü elektrikli aleti çalıştırmak, aydınlatma, ısıtma, ya da klima gibi gereksinimleri karşılamak için kullanılmaktadır.

Elektrik tesisatı, tüm sabit elektrik ekipmanlarını içerisinde bulundurur. Kablolar, aksesuarlar, prizler ve anahtar elektrik tesisatının ögeleridir.

Elektrik Devresi Nedir ve Elemanları Nelerdir?

Elektrik devresi; direnç, kondansatör, iletim hatları, güç kaynağı gibi farklı devre üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşan devrelerdir. Devre elemanları, bir elektrik devresinin meydana gelmesini sağlayan parçaların özel isimleridir. Pil, kablo, ampul ve anahtar, elektrik devresi için çok önemli elemanlardır.

Elektrik devre elemanları kendi aralarında iki bölüme ayrılmaktadır. Bu iki bölüm; pasif devre elemanları ve aktif devre elemanları şeklindedir

Pasif devre elemanları; dirençler, kondansatörler, bobinler olarak sıralanmaktadır. Aktif devre elemanları; transistörler ve entegre devreler biçimindedir.

Kısa bir şekilde devre elemanlarının görevleri sayılacak olursa; pil, en önemli olan elemandır. Bir elektrik devresinde enerjisini sağlayan elemana pil denmektedir. İkinci önemli eleman ise pilin yatağıdır. Pilin yerleştirildiği alandır ve artı – eksi kutupları pil yatağının üstünde bulunmaktadır.

Üçüncü ve asıl olarak ilgiyi çeken eleman lambadır. Çünkü elektrik enerjisini, ışık enerjisi olarak yansıtan elektrik devre elemanıdır.  Dördüncü eleman bağlantı kablolarının tamamıdır. Devredeki elemanlar arasındaki bağlantıyı ve elektriğin bir sonrakine iletilmesini sağlamakta olan tellere, bağlantı kablosu denilmiştir. Beşinci elemansa devrenin anahtarıdır. Devreden geçen akımın açılmasını ya da kapatılmasını sağlayan devre elemanına anahtar denmektedir. Aç – kapa görevi sebebiyle anahtar olarak isimlendirilmiştir.

Elektrik sistemleri bu elemanlardan oluşan birliğin bütün adıdır. Özellikle insanların sık bulunduğu binalarda elektrik sistemleri çok daha önemlidir. Örneğin; hastane elektrik sistemi, aksamaya uğramaması gereken bir sistemidir. Böyle bir durumda karşılaşıldığında en kısa sürede haberler gerekli yerlere ulaştırılmalı ve sorun giderilmelidir. Dolayısıyla da hastane personelinin aklında bulunan hastane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusu çeşitli eğitimler ile ortadan kaldırılmalıdır.

Elektrik Sisteminde Olan Teknik Özellikler

Elektrik sistemi, önleyici bakım ve onarım gibi tüm hizmetler, sadece evler için değil, ticari ve endüstriyel binalar için de geçerlidir. Elektrik sistemi kurulumu için bazı örnekler vardır. Özel kurulum söz konusu olduğu zaman; yedek jeneratörlerin, trance anahtarlarını ve uzaktan inen elektrik sistemi tasarımlanması, ardından kurulması önemlidir. Yine güneş panelleri ve elektrik bileşenleri de özel kurulum başlığı içerisindedir. Klima ekipman gücü ve bu güçlerin kontrolleri de özel kurulumun içerisinde yer almaktadır.

Yüksek gerilim sistemlerine geçtiğimizde ise elektrik kablolarının, anahtarlarının montajından ve düzenlenmesinden bahsetmek gerekmektedir. Güneş enerji sistemlerinin kurulumu da yüksek gerilim sistemleri alt başlığında bulunmaktadır.

Enerji yönetim sistemleri üçüncü bir kurulum türüdür. Özetle, havalandırma ve aydınlatmanın otomatik kontrol ile izlenmesi amacıyla öncelikle sisteminin kurulması gerekmektedir. Güç tüketimi hakkında tahminde bulunma yöntemiyle enerji verimliliğini artırma teknikleri kullanılmaktadır. Ağda bulunan elektrik beklentisini dengelemek için yük yöntem sistemlerinin de kurulumu lazımdır.

Acil biçimde onarım ve sorun giderme söz konusu olduğunda ise iş açısından kritik olan elektrik sistemlerinin güç kaynağı sorununu giderme onarımı mobil jeneratör yardımıyla günlük operasyonun kesinti önlemek için verilen hizmet söz konusu olmaktadır.  Hastane elektrik sistemi onarımı, duruma göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar dolayısıyla insanların aklında oluşabilecek hastane elektrik arızasında ne yapmalıyım sorusu değişiklik göstermektedir.

Elektrik Sisteminin Kullanım Alanları Nelerdir?

Aydınlatma avizelerinden mutfak eşyalarına kadar, yeniden kablo döşeme ihtiyacı duyulan ve elektriğe ihtiyaç olan birçok alanda, elektrik sisteminin varlığından bahsedilmektedir. Güven sağlamak, mülkün bütünlüğünü koruyabilmek ve yeni alanları mümkün olduğunca kullanışlı yapmak için kaliteli bir elektrik sistemi gerekmektedir.

Hastane elektrik sistemi, kaliteli olmalıdır. Çünkü hem cihazların kullanımında hem de hastanenin güvenliği sağlanırken elektrik sistemleri kullanılmaktadır.

Yorum Bırakın