Büyük Elektrik Kesintileri Raporu

Yazan vegatechenergy Kategori ELEKTRİK KONTROL, ENERJİ, Genel

19

Nis
2018

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ ELEKTRİK ÇÖKÜNTÜLERİ

Enerji günümüz hayatının ayrılmaz bir parçası olup, enerjinin kullanılmadığı sektör hemen hemn hiç kalmamıştır.

Bu sebeple iletimi ve dağıtımı en kolay,esnek ve ekonomik olan elektrik enerjisi en uzak noktalara bile kolayca taşınmış ve her alanda günlük hayatın içerisinde yer almıştır. Özellikle son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle elektrik enerjisine olan gereksinin daha da artmış ve günlük yaşamda elektrik enerjisinin kullanılmadığı bir an bulunmaz hale gelmiştir. Dolayısıyla elektrik enerjisinin temin, sürekliliği ve güvenilirliği oldukça önem arz etmiştir.

Elektrik iletim ve daiğitim sistemi tasarlanırken oluşabilecek risklerle karşı en az elektrik kesintisi oluşacak şekilde ekonomikliğide göz önünde bulundurularak tasarlanır ve buna göre güvenlik ve koruma önlemleri alınmaktadır. Ancak zaman zaman alınan tüm önlemlere rağmen gerek ekipman gerek insan gerekse hava koşulları gibi sebeplerden elektrik kesintileri yaşanmakta ve günlük yaşamı olumsuz etkilemekte hatta durma noktasına getirmektedir. Bu çalışama dünya çapında ve ülkemizde yaşan büyük elektrik çöküntüleri sebepleri, ekonomik ve sosyal sonuçları incelenmiştir.

Kesinti kullanıcılara olan enerji temininin İngiltere’de 3 dakika, İsveç’te 1 dakika, Amerika’da ise 5 dakikadan fazla olması durumu olarak adlandırılır. Bu sebeple kesintinin tanımı kesin olmayıp ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir[1]. Kesintiler kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yapılan bu çalışmada genel olarak etkisi daha büyük ve maliyetli olan uzun süreli kesintiler ele alınmıştır

 

Kaynakça:

http://www.emo.org.tr/ekler/54e004f9eb1733e_ek.pdf

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/747029

Yorum Bırakın