Açık Devre Nedir?

Yazan Vegatech Energy Kategori ELEKTRİK KONTROL

Açık devre nedir? sorusunun cevabı temel elektrik biliminde sıklıkla sorulan bir soru olmaktadır. Sadece bu alanla ilgili çalışan meslek mensuplarının değil gündelik hayattaki herkesin karşısına çıkabilen bir soru olmaktadır. Açık devre, kapalı devre ve kısa devre gibi kavramlar elektrik devreleriyle ilgili olan temel kavramları ifade etmektedir.

Günümüzde elektrik devrelerinin kullanımı oldukça yaygın olmaktadır. En basit olarak bir ampulün yanması için bile doğru bir şekilde dizilmiş elektrik devresinin olması gerekmektedir. Doğru bir elektrik devresinde bulunan ışık kaynağı, güç kaynağından gelen elektriği ışığa dönüştürmektedir. Açık devre olduğunda güç kaynağından, ışık kaynağına elektronların iletimi mümkün olmadığından bu durum gerçekleşmemektedir.

Kapalı Devre Nedir?

Açık devre nedir? sorusunun cevabını arayan kişilerin merak ettiği bir diğer konu da kapalı devre olmaktadır. Açık devrelerde güç kaynağından alınan enerji ışık kaynağına gitmediği için elektrik devresinin çalışmadığı bilinmektedir. Bu durum kapalı devrelerde daha farklı olmaktadır. Kapalı devre, elektrik akımının devre içerisinde ilerleyebildiği ve çalışır durumda olan elektrik devrelerine verilen ad olmaktadır.

Açık devre kapalı devre ya da kısa devre elektronik eşyalar için oldukça önem taşıyan kavramlar olmaktadır. Günümüzde elektriği ve devre sistemlerini kullanarak tasarlanan pek çok teknolojik alet bulunmaktadır. Bu teknolojik aletlerin çalışma prensipleri farklı olsa da temelde devre sistemlerinin olduğu kabul edilmektedir. Açık ve kapalı devre sistemleri farklı alanlarda kullanılmaktadır. Genellikle televizyon, soğutma cihazları ve kameralarda kapalı devre sistemleri sıklıkla tercih edilmektedir.

Elektrik Devreleri

Elektrik devreleri, pek çok elektronik aletin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan temel birimler olmaktadır. Elektrik devreleri pek çok faktörün yer aldığı basit şemalar olmaktadır. Açık devre şeması ile kapalı devre şeması arasındaki fark anahtarın kapalı ya da açık durumda olmasıdır. Bir devrenin çalışmasını yani elektronların devre içerisindeki hareketinin başlamasını ve sonlandırılmasını kontrol eden parça anahtar olmaktadır.

Peki açık devre nedir? Açık devre, anahtarın açık durumda olduğu yani devrenin çalışmasının durduğu konum olmaktadır. Bir elektrik devresindeki elektronların hareketinin serbest olması için anahtarın kapalı konuma getirilmesi yani devrenin tamamlanması gerekmektedir. Böylece güç kaynağından çıkan elektronların devre içerisindeki dolaşımı sağlanmış olur.

Açık Devre Voltajı

Açık devre nedir? sorusu elektrik ve elektronik alanlarında kullanılan temel araştırma konularından biri olmaktadır. Elektrik devrelerinin temel çalışma prensiplerinde bulunan bu açıklık ve kapalılık durumu devrenin çalışmasını yakından ilgilendirmektedir.

Elektrik devreleri ile ilgili bir başka konu da açık devre voltajı yani açık devre gerilimi olmaktadır. Bu kavram devre açıkken yani güç kaynağından güç almazken ölçülen gerilimi ifade etmektedir. Devreden akım akmıyorken ölçülen açık devre gerilimine açık devre voltajı denmektedir. Bu kavram elektrik elektronik ve enerji sistemleri alanlarında sıklıkla kullanılan kavramlardandır.

Yorum Bırakın